dinsdag 28 november 2023
27.3 C
Paramaribo
4.2 C
Amsterdam
5
(1)

Medische en Advocaten tucht colleges geïnstalleerd

lees ook ...

Caricom biedt steun aan Suriname na goudmijnramp

De Caribische Gemeenschap (Caricom) heeft haar bereidheid uitgesproken om volledige steun te verlenen aan Suriname in de nasleep van de ramp die zich op maandag heeft voorgedaan op de goudconcessie va...

Het Medisch Tuchtcollege en het Advocaten Tuchtcollege zijn op donderdag 24 februari door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd. Het staatshoofd noemde de tuchtcolleges instrumenten die de rechtstaat verder moeten versterken. Beide organen worden voorgezeten door mr. Anandkumar Charan.

Het gaat om de volgende leden van het Advocaten Tuchtcollege: mr. Robert Praag (plaatsvervangend voorzitter), mr. Sandra Punwasi-Raghoebier (lid), mr. Nailah van Dijk (lid), mr. John Wouter (plaatsvervangend lid) en mr. M. Wesenhagen (secretaris). Tot de leden van het Medisch Tuchtcollege behoren: mr. Suzanna Chu (plaatsvervangend voorzitter), dr. Walther Jap Tjoen San (lid), dr. A. Souma (lid) en drs. Dharma Ramautar- Gangaram Panday (plaatsvervangend lid).

Het is de taak van het Medisch Tuchtcollege, om toezicht te houden op de handelingen, alsook de uitoefening van tucht over verschillende functionarissen in de medische richting. Hieronder vallen geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen. Bij de taak van dit orgaan hoort ook het aandragen van oplossingen van geschillen.

Het Advocaten Tuchtcollege heeft tot taak te controleren waar advocaten in strijd zijn met de zorg die zij behoren te geven, ten opzichte van degenen wiens belangen zij behoren te behartigen. Het college zal onder andere optreden bij inbreuken op de ordebesluiten. Ook zal er opgetreden worden tegen het handelen van advocaten die indruisen tegen de principes van behoorlijk advocatuur.

De zittingsduur van het Medisch Tuchtcollege is drie jaar en van het Advocaten Tuchtcollege vier jaar. De zittingsduur van beide organen is verstreken en zij moesten opnieuw worden ingevuld. Het staatshoofd gaf aan dat het niet zo kan zijn dat zittingstermijnen van zulke belangrijke colleges verstrijken. Het gaat om colleges die garant staan voor de democratie van ons land. Beide tuchtcolleges, hebben een toezichthoudende taak, alsook de taak om in geval van geschillen, oplossingen aan te dragen.

De regeringsleider beloofde de volle ondersteuning van de regering aan beide instituten. Hij sprak de hoop uit, dat de leden de toevertrouwde taken naar eer en geweten zullen verwezenlijken.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMedische en Advocaten tucht colleges geïnstalleerd