woensdag 24 juli 2024
28 C
Paramaribo
17.4 C
Amsterdam
0
(0)

Markoesateelt wordt naar hoger niveau getild

lees ook ...

Herinrichting Tata Colin Plein tot Tourist Information &...

Het Tata Colin Plein in Totness, Coronie, zal binnenkort worden omgevormd tot een Tourist Information & Visitor Center. Dit initiatief wordt gerealiseerd door het ministerie van Transport, Communi...

Het Minor Fruits project dat valt onder het ‘Agricultural Competitiveness Program (SU-L1020)’ van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zet demonstratie plotten voor de markoesa teelt op in Suriname en implementeert daarbij het bijbehorende Farmer Field School (FFS) programma.

In verband met het bovenstaande zijn er tal van stakeholdersbijeenkomsten gehouden in de diverse districten van ons land. Het opzetten van de demo plotten en de daaraan gekoppelde FFS behoren tot de voornaamste activiteiten van het Minor Fruits project, dat gericht is op de verhoging van de markoesa productiviteit.

Het Minor Fruits project behoort het tot één van de specifieke landbouw innovatieprojecten binnen het ‘Agricultural Competitiveness Program (SU-L1020) van LVV, dat gefinancieerd wordt door de Inter- American Development Bank (IDB).

De demonstratieplotten in de verschillende districten van Suriname worden aangelegd voor het screenen, karakteriseren en valideren van geïmporteerde markoesa zaadvariëteiten. Deze plotten zullen dienen als demonstratie plotten voor de teelt van de markoesa door het toepassen van de best beschikbare praktijken, maar ook als onderzoeksterrein voor het uitvoeren van de FFS.

De FFS is een vorm van educatie of training die gebruik maakt van ervaringsgerichte leermethoden om de deskundigheid van agro-ondernemers te vergroten. Opgedane theoretische kennis zal meteen in het veld toegepast worden. Personeel van LVV zal samen tezamen met (potentiële) markoesa telers en andere geinteresseerde agro-ondernemers worden opgeleid in het veld middels het delen van kennis met elkaar over de markoesa teelt. Tijdens het onderzoek zal ook de productie worden gemeten en gemonitoord.

De belanghebbenden in alle districten zijn in de gelegenheid gesteld om na de informatiesessies mee te doen voor selectie van hun areaal voor het opzetten van de demonstratie plot. Hiertoe zijn er formulieren ingevuld per district en ingediend teneinde in aanmerking te komen voor de selectie van een demoplot. Het areaal moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden voor de teelt van dit fruitgewas.

Een andere  activiteit binnen het Minor Fruits project is de ‘Bugs Trial’ oftewel het ‘Wantsen onderzoeksprogramma’ in de markoesa aanplant die een veel voorkomende plaag is bij markoesa. Met het wantsenonderzoek wordt getracht experimenteel na te gaan hoe de wantsen beheerst kunnen worden in een markoesa aanplant.

Momenteel is er één experiment gaande in de LVV proeftuin La Poule in het district Saramacca. Hierbij zijn er zaailingen uitgezet die afkomstig zijn van geimporteerd zaad. Diverse methodes ter beheersing van de wantsen worden toegepast en de resultaten zullen moeten uitwijzen welke de beste methode is.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMarkoesateelt wordt naar hoger niveau getild