Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Mangrove project Suriname moet voortvarender worden aangepakt

Geplaatst

op

Mangrove

Professor Dr. Sieuwnath Naipal, Hoogleraar Klimaatverandering en Water aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname zet zich al jaren in voor het behoud van de mangrovebossen aan onze kust en doet zelf aan het herplanten van deze bossen. Professor Naipal vindt dat de vervanging van mangrove door kunstmatige kustbescherming (dijken aanleggen) heel veel geld kost omdat een dijk voor altijd en eeuwig onderhouden moet worden. Het mangrove ecosysteem is volgens de hoogleraar niet vervangbaar en moet dus behouden, beschermd en uitgebreid worden.

Suriname moet dit heel serieus nemen, omdat Paramaribo erg laaggelegen is en vooral omdat recente onderzoekingen aangeven dat de zeespiegel aan het stijgen is. Het uitbreiden van gebieden in de noordelijke richting moet volgens Naipal sterk ontmoedigd worden of zelf stop worden gezet. Het noordelijk deel van onze kustvlakte vormt een zwampachtige streek, waar ook veel mangrove bomen voorkomen. Vanwege de steeds hoger wordende zeespiegel komen andere delen van het achterland onder water met als gevolg dat mangrove bomen verloren kunnen gaan.

Professor Naipal ziet het behoud, de bescherming en uitbreiding van het mangrove ecosysteem als een toekomst met veel perspectieven voor Suriname en de regio. Hij vindt dat het mangrove project moet worden opgeschaald en dat de aanpak daarvan veel verdiensten binnen kan brengen, omdat het mangrove ecosysteem in functie blijft en zodoende goederen en diensten blijft produceren. Bij goed beheer en gebruik van de goederen en diensten die uit het mangrove ecosysteem voortvloeien, kan een land veel inkomsten generen. Voorbeelden zijn toerisme, (parwa)honing, vissen en garnalen. Het belangrijkste van onze mangrovebossen zijn bescherming tegen het oprukkende zeewater en de ‘blue carbon’. (één van de belangrijkste bouwstenen van het leven die op natuurlijke wijze tot ons komt door middel van het zee ecosysteem)  –  culturu.com

1 Reactie
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Abaisa
woensdag 16 september 2020 01:50

Deze man ziet het allemaal heel goed. Plus dat je visstand weer op peil raakt. Tussen die bomen kunnen paaien. Stroming zal minder zijn. Is al gebleken dat het goed is voor kust behoud. Verder zou ik ook de afgraving van die eiland stoppen die voir de kust ligt,anders krijg jeeen sterke stroming.Advertentie

Suriname

Onafhankelijk Kiesbureau in Suriname heeft nieuwe leiding

Geplaatst

op

Nieuwe Okb Leden

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) in Suriname wordt vanaf vandaag geleid door Sheikh-Alibaks Samseerali. Hij heeft overgenomen van Jennifer van Dijk-Silos. Ook de overige leden zijn geïnstalleerd door president Chan Santokhi. Het staatshoofd legde de nadruk op de taak van het bureau als bewaker van de integriteit van de democratie alsook de integriteit van het verkiezingsproces. Het OKB zal een belangrijke instelling blijven, die grondig toezicht zal houden op een richtig verloop van de verkiezingen en daarmee een van zijn belangrijke taken vervullen om de kiezers te beschermen.

President Santokhi zei dat er op wat incidenten na vlekkeloze verkiezingen zijn geweest in Suriname, wat mede een verdienste is van het OKB en de leden. Hij complimenteerde daarvoor de uitgetreden leden en gewezen voorzitter van Dijk-Silos.  Volgens de president heeft Van Dijk-Silos er een bijzondere bijdrage aangeleverd dat er goede, eerlijke en transparante verkiezingen hebben plaatsgevonden.

De kiesregeling omvat een zorgvuldig vormgevend proces dat ertoe moet leiden dat de opvattingen van de kiezers zoveel mogelijk worden afgespiegeld in de verkiezingsuitslag. “Maar het verkiezingstraject zal uiteindelijk doelmatig kunnen zijn indien de bevolking voldoende vertrouwen heeft in dat traject. Dat betekent dat de verkiezingen moeten voldoen aan drie elementaire principes, namelijk vrije-, geheime- en eerlijke verkiezingen. Het OKB vervult op basis van deze drie principes een rol als onafhankelijke bewaker van de integriteit van het verkiezingstraject.

De overige leden zijn Ravin Soerdjbali (plaatsvervangend voorzitter), Sharma Lakisharan, Cecil Valies, Karel Hok-A-Hin, Reita Joemratie, Hendrik Jamaloodin, Stephanie Bram, Raj Jadnanansing, Paul Lank, Irma Dorinnie, Steven MacAndrew en Sonja Bron. De plaatsvervangende leden zijn Qi-Chun Zhang en Wendy Aminta. De secretaris is Anielkoemar Sewgobind.

Culturu.com

Lees verder

Suriname

Wetgeving op natuurgenezing in Suriname noodzakelijk

Geplaatst

op

Natuurgeneesmiddelen. Beeld Stvs

Het ministerie van Volksgezondheid moet ernaartoe werken om natuurgenezers beter te accommoderen. Naast veiligheid van de patiënten gaat het ook om de garantie op goede gezondheidszorg. Het is belangrijk dat de totale samenleving op de hoogte is van de wetgeving en erkenning van de natuurgeneeswijze die nog moet komen. De regering is volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid van mening, dat de traditionele geneeskunde op korte termijn wel een plek zal krijgen binnen de gezondheidszorg.

President Chan Santokhi heeft aan de bewindsman de opdracht gegeven om te werken aan wet- en regelgeving om te kunnen inpassen in het gemengde systeem. Velen gaan naar de dokter. Echter weet de minister door zijn praktijkervaring als arts dat ook dat heel veel patiënten het niet vertellen, maar allerlei andere medicatie gebruiken. “Dit is op zicht niet slecht, maar we kunnen geen garantie geven dat het middel werkt. Waar moeten personen naartoe als zich calamiteiten voordoen.” Er zijn volgens de minister personen die vergiftigd worden door bijvoorbeeld middelen, die niet goed bereid zijn. Soms overlijden personen op mysterieuze wijze en de minister vraagt zich af waar nabestaanden dan terecht zijn.

De erkenningen die aan bepaalde natuurgenezers zijn gegeven zullen ingetrokken moeten worden, omdat er nog geen wetgeving bestaat voor deze groep personen. Binnen de wet moet aangegeven worden waarom de persoon de erkenning geniet als natuurgenezer. De natuurgenezer moet ook aan enkele criteria voldoen om zijn beroep succesvol uit te kunnen voeren. En om zeker te zijn als de natuurgeneesmiddelen werken op personen, moeten deze getest worden, zegt Ramadhin.

Hij merkt op dat hij iemand niet een diploma kan geven zonder dat die de nodige voorbereidingen heeft getroffen. “Met de erkenning van natuurgenezers begeven wij ons op glad ijs als er nog geen wetgeving is,” stelt de bewindsman. Hij zal binnenkort alle erkende natuurgenezers uitnodigen voor een bespreking.

Culturu.com

Lees verder

Meest gelezen