Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Maandag 29 juni 2020: toelating nieuwe leden Surinaams parlement

Geplaatst

op

Desi Bouterse Foto Epa 452977 Wp3pgk8r

De nieuw gekozen leden van het parlement voor de zittingsperiode 2020- 2015 zullen beëdigd en toegelaten worden. President Desi Bouterse zal het oudste lid in jaren in De Nationale Assemblee beëdigen om de vergadering die dag te leiden.

Tijdens deze Buitengewone Openbare vergadering zullen de Covid-19 maatregelen die gelden worden toegepast. De commissie die zal moeten toezien tijdens de vergadering bestaat uit de leden; Marinus Bee, Diana Pokie, Krishna Mathoera en Asiskoemar Gajadien. Deze commissie zal de eerste vergadering van het nieuwe parlement voorbereiden.

De media zal op die dag in een tent met een scherm op het terrein worden geaccommodeerd. Alleen de STVS en ATV zullen worden toegelaten- Culturu.com

5 Reacties
5 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Zwartje
woensdag 24 juni 2020 23:05

Alleen al als ik die kop zie en die arrogante houding word ik al misselijk. Ik sla dit stuk over alleen al vanwege de crimineel, moordenaar, bloedzuiger, uitzuiger, fijnknijper, vertrapper en de grootste vloek en verdoemenis van Suriname

Bianca
donderdag 25 juni 2020 00:15

Ook met je eens. Echt een grote vloek van Suriname. Deze man is de ontwikkelaar van vernietiging van ons Land. Ik wens ook dat hij ooit zijn straf zal uitzitten. Maar ik kijk nu vooruit. Hopelijk kan de nieuwe regering ons Land uit deze ellende halen die deze vervloekte man ons land heeft aangedaan.

Mojah
donderdag 25 juni 2020 07:18

Wat een irritante klootzak ..deze killer hoort totaal niet in de media te verschijnen, we weten allemaal wat voor een lafhartige klootzak dit is …hij heeft totaal geen emoties geen principies, aub sluit deze idioot toch op Hij heeft vele generaties kapot gemaakt de criminaliteit is 400 % gestegen in ons land, hoeveel mensen sterven er door berovingen …deze seniele idioot het deze moordende rovers gecreeerd!! Alles wat hij deed moord coke oplichting en corruptie heeft het volk letterlijk over genomen. Wie deze mf als held ziet ..is debet aan de verloedering van ons mooi land, kijk wat wij geworden… Lees verder »

Stella
donderdag 25 juni 2020 12:50

Natuurlijk, zal dit nooit meer moeten.gebeuren. De nieuwe regering, zal het anders doen.hoop ik. Corruptie , fraude moeten streng worden aangepakt. Mensen, het.volk.moet ook zijn mentaliteit veranderen, vriendelijk eerlijkheid respectvol naar elkaar toe, anders zijn wij nergens. We kunnen nu gaan schelden, maar vergeet niet dhr Bouterse was door het volk gekozen.

Zwartje
zaterdag 27 juni 2020 11:05

Bianca de grootste vloek inderdaad.Advertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen