zondag 14 juli 2024
30 C
Paramaribo
20.6 C
Amsterdam
5
(1)

Loonsverhogingen en werkgelegenheid in Suriname onderzocht

lees ook ...

Directeur Duurzame ontwikkeling inheemsen brengt bezoek aan ...

Directeur Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DOI), Melisa Fredericks, heeft onlangs een kennismakingsbezoek gebracht aan de inheemse dorpen Grankreek en Columbia in het district Saramacca. Ze werd verge...

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft een grondig onderzoek uitgevoerd naar cao-bedrijven die in 2022 bij AWJ geregistreerd stonden. Het onderzoek richtte zich op diverse aspecten, waaronder werkgelegenheid, procentuele loonsverhogingen en de loonstructuur binnen deze bedrijven.

De bevindingen van dit onderzoek bieden inzicht in de arbeidsverhoudingen en benadrukken het belang van vernieuwde cao-richtlijnen. Uit de analyse van 73 cao-bedrijven blijkt dat een groot deel van hen hun personeel in 2022 loonsverhogingen heeft toegekend variërend van 20 tot 34 procent. Opmerkelijk waren drie bedrijven die zelfs een loonsverhoging van 65 procent hebben toegepast.

Het onderzoek toont ook aan dat het minimumloon bij de cao-bedrijven hoger lag dan het wettelijk vastgestelde algemene minimumloon voor dat jaar. Interessant is de vaststelling dat ongeveer 21 procent van de werknemers, waarop de cao van toepassing is, geen lid is van de betreffende vakbond binnen het bedrijf.

De resultaten tonen aan dat de meeste werknemers die onder de cao vallen, actief zijn in de sector “Financiële en verzekeringsactiviteiten” (18%) gevolgd door “Gezondheids- en sociaal-maatschappelijke dienstverlening” (17,7%). De presentatie van deze bevindingen aan de minister en het ministeriële team op 2 augustus benadrukte het belang van geregistreerde cao’s voor legitieme arbeidsafspraken en beleidsvorming.

Minister Steven Mac Andrew benadrukte dat cao’s alleen rechtsgeldigheid krijgen door registratie en benut kunnen worden voor toekomstige beleidsontwikkelingen en collectieve arbeidsovereenkomsten.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameLoonsverhogingen en werkgelegenheid in Suriname onderzocht