maandag 26 februari 2024
29 C
Paramaribo
5.7 C
Amsterdam
0
(0)

Leger- en politieleiding werken aan veilig Suriname

lees ook ...

Nieuwe maatregelen en steun voor DC’s besproken met Pr...

President Chandrikapersad Santokhi heeft een uitgebreide bespreking gehad met het korps van districtscommissarissen om belangrijke kwesties met betrekking tot de ontwikkeling van de gemeenschappen te ...

Het Nationaal Leger (NL) en het Korps Politie Suriname (KPS) hebben een doel voor ogen en dat is samen werken aan een veilig Suriname. Dit werd benadrukt tijdens de bespreking tussen de leiding van beide organisaties. Op uitnodiging van de leiding van het Nationaal Leger is er onlangs een kennismaking geweest met de leiding van het Korps Politie Suriname.

“Wij hebben allemaal één doel voor ogen, namelijk een veilig Suriname en een betrouwbare regionale en internationale partner zijn in de strijd tegen georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit,” zegt de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen.

De leger- en politietoppers hebben afgesproken op regelmatige basis topoverleg te hebben, om gezamenlijke sport- en ontspanningsactiviteiten te ontplooien, maar ook om expertise uit te wisselen en de speciale diensten zoals het Korps Speciale Troepen, Arrestatieteam en Regio Bijstandsteams vaker gezamenlijk te laten trainen.

De samenwerking tussen het NL en KPS is goed en het bestaat reeds decennia. Een van de bijzondere taken van het NL is het verlenen van bijstand aan de politie, ingeval zulks ter handhaving van de inwendige veiligheid of de openbare orde door het bevoegde gezag noodzakelijk wordt geacht. Recent, tijdens gezamenlijke operaties zoals ‘Veilig Suriname’ en de diverse Covid-19-controles, werd het KPS ook ondersteund door het NL met personeel. Ook worden faciliteiten zoals het opleidingscentrum te Ayoko Kazerne Zanderij ter beschikking gesteld, wanneer er een beroep op het NL wordt gedaan.

Tijdens deze meeting waren naast de waarnemend bevelhebber ook aanwezig de luitenant-kolonels Marven van Huisduinen (commandant Luchtmacht), Ashokkoemar Jagdew (commandant Landmacht), Franklin Blokland (commandant Marine), Petrus Wasimin (commandant Militaire Politie), de politiecommissarissen Ruben Kensen (wnd. korpschef), Stanley Changoer (plaatsvervangend korpschef), Bryan Isaacs (directeur Operaties KPS) en Rishi Akkal (directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer).

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameLeger- en politieleiding werken aan veilig Suriname