dinsdag 21 maart 2023
23.3 C
Paramaribo
11 C
Amsterdam
3.5
(2)

Leerkrachtenworkshops in Nickerie voor leerjaar 9

lees ook ...

Voorzitter seniorenvereniging Suriname overleden

Het nieuws van het overlijden van Renate Wouden-Bhugwandass heeft velen geschokt. Als voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) heeft ze jarenlang gest...

In het district Nickerie zijn er van 27 tot en met 30 oktober 2021 workshops gehouden voor schoolleiders en leraren van leerjaar 9 van het voortgezet onderwijs (vo) in het ontwikkelingsgericht leren en onderwijzen; het nieuwe onderwijssysteem dat dit schooljaar van start is gegaan.

De workshops die in het district Marowijne zijn gestart op 20 oktober worden wekelijks in een ander district verzorgd. Dit traject is uitgezet tot december 2021. De vo(j) scholen van de districten Saramacca en Coronie zijn de volgende in de rij. Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) houdt in dat de ontwikkeling van het kind in het onderwijs centraal moet staan en niet het onderwijsprogramma. Bij deze vorm van onderwijs wordt gewerkt op het tempo van de kinderen.

In het kader van de transitie van leerjaar 9 worden deze workshops verzorgd door het ministerie bijgestaan door Stichting Probitas en Stichting Bkos in samenwerking met het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef). Het gaat om het iSTREAMS en OGO- concept. Bij iSTREAMS (innovation, science, technology, reading, engineering, art, mathematics en service) gaat het om vakkenintegratie gekoppeld aan leerthema’s bijvoorbeeld Klimaat of het samenstellen van een gerecht. En bij OGO gaat het om verschil tussen het traditioneel en ontwikkelingsgericht onderwijs.

Er wordt met dit systeem geprobeerd om leerlingen niet alleen kennis, maar ook vaardigheden bij te brengen waardoor zij gerichtere keuzes kunnen maken voor hun vervolgstudie. Met dit model zorgt de leerkracht ervoor dat leerlingen assertiever worden gemaakt en er creatieve werkvormen worden gehanteerd, waarbij de leerling aan zet is en de leraar begeleidt.

In leerjaar 9, voorheen het eerste leerjaar van het meer uitgebreid lager onderwijs (mulo) en het eerste leerjaar van het lager beroepsonderwijs (lbo), maken leerlingen naast de algemeen vormende vakken ook kennis met beroepsoriëntatie vakken. Voor dit schooljaar is gekozen voor vier sectoren namelijk techniek, agrarische productie, de dienstverlenende sector en de sector zorg en welzijn. De bedoeling hiervan is om kinderen al heel jong bewust te maken van de keus die zij maken voor hun vervolgopleiding.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

2 REACTIES

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameLeerkrachtenworkshops in Nickerie voor leerjaar 9