donderdag 28 september 2023
26.6 C
Paramaribo
17.6 C
Amsterdam
0
(0)

Leerkrachten speciaal onderwijs Nickerie krijgen training

lees ook ...

Twalufu Lo wenst erkenning van graman Banai

De Saamaka Twalufu Lo vraagt erkenning van Frans Banai als granman van de Saramaccaners (Saamaka). Hij werd op 26 augustus met ceremonieën en rituelen als grootopperhoofd der Saramaccaners aangesteld,...

De WHC Monkouschool, Lions Gruntjesschool en het Zuster Dankerscentrum in Nickerie, accommoderen kinderen met speciale leer- en leefbehoeften. Aan het leerkrachtenteam werd kennis en vaardigheden bijgebracht in persoonlijk leiderschap, omgaan met gedragsproblemen op school en toepasbare pedagogische- didactische methoden.

De trainingen werden verzorgd door het Pedologisch Instituut (PI) en Curriculum Ontwikkeling (CO) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC). Als leerkracht in het speciaal onderwijs blijkt het vaak een uitdaging te zijn de juiste en gepaste manier te vinden om de leerstof over te dragen. Ook het aanleren van zelfredzaamheidsvaardigheden is geen eenvoudige taak.

Naast de speciale onderwijsbehoefte krijgen zij ook vaak te kampen met agressieve – emotionele uitbarstingen en/of storend gedrag. Deze uitdagingen kunnen vaak de motivatie in het lesgeven en les volgen doen reduceren, met alle gevolgen van dien. Tijdens de driedaagse training was de focus niet alleen op het gedrag van het kind, maar merendeels het weerbaar maken van de leerkracht voor de klas.

Bij de training ‘persoonlijk leiderschap’ was de centrale vraag: “Wie ben je?” In een heel ontspannen sfeer kregen de leerkrachten diverse praktische tips en skills mee over hoe om te gaan met de verschillende uitdagingen. Persoonlijk leiderschap is een must voor leerkrachten, omdat de onderwijsgevende, los van het lesgeven, als taak heeft het kind stabiel te maken door op te treden als coach, mentor en begeleider. Kortom, kunnen wij pas het maximale uit het kind halen, mits de omgeving het kind de juiste handvaten biedt.

Ook al is de leerkracht vastberaden, gedreven en gemotiveerd het kind te voorzien van voldoende competenties, zullen er toch nog uitdagingen blijven zosals storend gedrag of gedragsproblemen. In de sessie over gedragsproblemen werd er gewerkt vanuit de invloed van ons eigen gedrag op de omgeving (het kind). De leerkrachten werden bewust gemaakt dat elk gedrag ergens vandaan komt.  Wat er op school wordt gezien als storend/vervelend gedrag kan soms een manier zijn van ‘hulp zoeken’.

Het differentiëren in het speciaal onderwijs werd besproken waarbij deze sessie toch wat heeft toegevoegd aan hetgeen de leerkrachten al wisten. Differentiëren moet het werken en leren in de klas prettiger en overzichtelijk maken voor kind en leerkracht.

Het trainingskamp werd afgesloten met de training rubrics, verzorgd door CO, aangepast aan het speciaal onderwijs. De bedoeling is dat de leerkrachten nog meer inzicht en vaardigheid krijgen in het gebruik van de rubrics voor de verschillende schoolvakken. Er wordt nu gekeken naar de vaardigheden van de leerlingen en die worden geplaatst op een ontwikkelingslijn om zodoende een uitspraak te kunnen doen over het groeiproces van het kind.

De leerkrachten kunnen met de opgedane kennis meten of zij goed bezig zijn en zo nodig aanpassingen plegen. Het is de bedoeling dit trainingskamp te brengen naar alle scholen voor speciaal onderwijs. Het is belangrijk dat ook deze groep van vernieuwde methoden en inzichten op de hoogte worden gesteld en nieuwe vaardigheden worden bijgebracht.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameLeerkrachten speciaal onderwijs Nickerie krijgen training