Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Kwestie kapotte Canawaima Ferry geniet aandacht OW&TC

Geplaatst

op

door

Het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie doet er alles aan om het schip dat voor de veerverbinding tussen Suriname en Guyana zorgt gauw te laten repareren. Uit technisch onderzoek is gebleken dat beide motoren van het schip defect zijn. Volgens de bewindsman Vijay Chotkan geniet het de volle aandacht van zijn department. Ook president Bouterse is hierover op de hoogte gesteld.

Er is in de laatste week van mei een melding gedaan dat het schip uit de operatie is gehaald. Als gevolgd daarvan heeft de minister gelijk gesprekken gevoerd met de Canawaima services en company om de ferry operationeel te houden.  “ We moeten snel in actie gaan omdat het de passagiers goed uitkomt en omdat beide landen aan verdienen. We moeten ook rekening houden met het verdrag waarbij beide landen in moeten komen(50% om 50%)  voor de onderhoud en reparatie van het schip.” Gelet op de ernst van de situatie is er een schrijven gestuurd naar de OW&TC minister zijn collega in Guyana. Hij is middels een schrijven in kennis gebracht en werd ook uitgenodigd voor een gesprek welke te Nickerie zou moeten plaats vinden. Echter heeft het gesprek als gevolgd  van miscommunicatie geen voortgang gehad.

Ondanks dit heeft de minister het niet bij de pakken laten liggen en werd er een openbare aanbesteding gehouden. Het bedirjf Migos heeft de laagste inschrijving gedaan en het ligt in de bedoeling dat het schip binnen twee weken weer ingezet kan worden voor het waterverkeeronderhoud Suriname en Guyana.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Feestjes op Surinamerivier worden aan banden gelegd

Geplaatst

op

door

Het recht op plezier en vertier moet binnen de perken van wet en recht blijven. Dat zegt de districtscommissaris (dc) van Para, Armand Jurel. Er blijkt wanorde te heersen op de Surinamerivier in het oosten van Para door party’s en pleziervaartuigen. Deze ‘free for all’ zal daarom aan banden worden gelegd door de Maritieme Politie, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), de bestuursdienst en het Korps Brandweer Suriname. 

De districtscommissaris heeft op dinsdag 23 juli overleg gehad met de veiligheidsautoriteiten voor regulatie van openbare vermakelijkheden en recreatie in het gedeelte van de Surinamerivier, dat door Para stroomt. Afgelopen zondag is er zonder toestemming van de autoriteiten die hiertoe bevoegd zijn een Summer Beach party op een zandbank in de Surinamerivier gehouden. Er zijn geen preventieve maatregelen getroffen, waardoor de orde en veiligheid helemaal niet in acht zijn genomen. Bovendien zijn er ook geen voorzorgsmaatregelen getroffen voor eventuele calamiteiten.

Organisatoren hebben een ponton gelegd die was voorzien van partysupplies, waar het publiek gebruik van kon maken. Zowel op de ponton als vanuit het water konden de aanwezigen zich vermaken. Bezoekers hebben op Overbridge geparkeerd om met een pendelboot de activiteit midden op de rivier te bezoeken. Toen de burgervader over de party is ingelicht, is die direct stopgezet en moest het publiek vertrekken.

De autoriteiten gaan vanuit hun professie advies uitbrengen aan de dc bij het verlenen van vergunningen voor recreatie op of langs de rivier. Op privé plaatsen langs de Surinamerivier zullen nu preventieve- en repressieve maatregelen gelden.

Lees verder

Suriname

Vliegertijd vergroot kans op storingen

Geplaatst

op

door

De grote droge tijd en vakantie staan voor de deur. Dit is dan ook de tijd dat de jeugd in grote getalen in verschillende buurten vliegers zullen oplaten. De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) merkt dat vooral gedurende deze tijd veel vliegers in het elektriciteitsnet terecht komen, wat een toename van het aantal storingen veroorzaakt. Dit heeft vele gevolgen.

Het ongerief bij de klanten die aangesloten zijn op het distributie netwerk neemt daardoor toe evenals voor de EBS. Daarnaast neemt het risico op ongelukken ook toe daar zich situaties kunnen voordoen waarbij het vliegermateriaal de spanning door geleid met alle gevolgen van dien. Dit kan voor levens bedreigende situaties voor de vliegeraars en of derden zorgen.

Als een vlieger ongelukkiger wijs toch in het netwerk komt en vast blijf zitten, geef dit door aan de EBS klantenservice op het nummer 175. Zorg ervoor dat niemand aan de vlieger komt.

De EBS doet een dringend beroep op ouders en buurtbewoners om extra toezicht te houden op hun pupillen, wanneer deze vliegers oplaten en dat zulks zoveel als mogelijk gebeurt op locaties waar er geen elektriciteitsdraden voorkomen, zoals open velden.

Lees verder

Meest gelezen

X