zaterdag 24 februari 2024
25 C
Paramaribo
3.5 C
Amsterdam
0
(0)

Kwaliteitsverbetering Defensie ministerie op het programma

lees ook ...

President benadrukt ommekeer in Suriname: van diepe crisis n...

“Sinds de overname van de regering onder mijn leiderschap ruim drie en een half jaar geleden, heeft Suriname een opmerkelijke transformatie ondergaan van een diepe crisis naar een periode van duurzame...

Luitenant-kolonel Lea Hynes-Parris, Inspecteur Generaal der Krijgsmachten (IGK), heeft op maandag 14 maart, tijdens de op het ministerie van Defensie gehouden maandelijkse persconferentie, een uiteenzetting gegeven over de kwaliteitsverbetering op het ministerie, door het Defensie orgaan, IGK.

De Luitenant-Kolonel gaf aan wat de taak is van de IGK, die enkele jaren onbemand is geweest. “De IGK zal bijdragen tot kwalitatieve verbetering van de Defensie organisatie door middel van inspecties, toezicht houden op naleving van wettelijke bepalingen, voorgeschreven regels en het fungeren van het orgaan in zijn geheel” gaf de Luitenant-Kolonel aan. De verantwoordelijkheden van de IGK zijn, het adviseren van de minister over zaken die zijn onderzocht, waarover navraag is gedaan en informatie is verschaft.

De IGK bemiddeld ook bij individuele kwesties betrekking hebbend op het personeel. Verder is de IGK ook verantwoordelijk voor het aansturen en beheren van programma’s van het bureau. De IGK zal ervoor zorgen dat er toezicht gehouden wordt op gerelateerde methodes en procedures die nodig zijn bij het inwinnen van informatie voor toekomstige onderzoeken. Binnen het bureau wordt er leiding gegeven en wordt het personeel geëvalueerd, daarnaast worden ook trainingen verzorgd. De IGK wordt ondersteund door een team van inspecteurs en experts die het veld ingaan om de inspecties te verrichten.

Inspecties worden jaarlijks gepland op het bureau in afstemming met de minister. De minister is de directe opdrachtgever van de IGK. Tijdens de inspecties wordt er onder andere gekeken naar het materiaal dat gebruikt wordt door het leger. “Het doel is dat wij zo diepgaand mogelijk informatie verkrijgen, zodat wij tot de wortel van het probleem kunnen komen. Het werk is afgerond als er een rapport wordt ingediend bij de minister”, zegt zegt Hynes-Parris. Rapportages worden zowel schriftelijk als mondeling gedaan naar de minister toe.

In 2021 zijn er een aantal inspecties verricht, waaronder de inspectie van de centrale wapenkamer die in 2022 afgerond zal zijn. Vorig jaar is er ook aandacht geschonken aan de voedingsketen die beheerd wordt door het Defensie Orgaan. Verder hebben alle krijgsmacht basissen een inspectie gekregen van de IGK. Het streven is om dit soort inspecties met intervallen van twee jaar te doen, omdat zaken veranderen. Eén van de doorbraken van de IGK was het actief maken van de helikopters van de luchtmacht.

De IGK heeft met betrekking tot de manschappen van het leger, een enquête gehouden om een beeld te krijgen van de interne knelpunten. Het komend jaar zal de IGK een inventarisatie maken van de afgelopen inspecties.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameKwaliteitsverbetering Defensie ministerie op het programma