woensdag 24 juli 2024
31 C
Paramaribo
17.4 C
Amsterdam
0
(0)

Kortgedingrechter wijst handhaving dienstbetrekking OW-ers af

lees ook ...

LVV-minister onderstreept belang van voedselzekerheid in Sur...

Op woensdag 17 juli 2024 heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) zijn zorgen uitgesproken over de voorspelde regenval. Se...

De kortgedingrechter heeft onlangs uitspraak gedaan in een dertigtal rechtszaken die waren aangespannen door personen die in dienst waren getreden van Openbare Werken (OW), maar waarvoor niet de gebruikelijke procedure van aantrekking is gevolgd. Deze personen waren aangezegd zich niet meer aan te melden op kantoor, en hebben daarna individueel een rechtszaak aanhangig gemaakt.

Er werd onder andere uitbetaling voor de periode waarover arbeid is verricht, Een bepaald percentage aan schadevergoeding, betaling van de proceskosten en doorbetaling van het salaris, totdat de dienstbetrekking op rechtsgeldige wijze is beëindigd.

Van 16 van de 30 rechtszaken is het vonnis reeds op schrift, waarbij door de kantonrechter is besloten dat degenen die arbeid hebben verricht betaald dienen te worden over de desbetreffende periode en is per geval het uit te betalen lumpsumbedrag vastgesteld. De uitspraak komt erop neer dat het ministerie van OW betrokkenen niet hoeft door te betalen en de dienstbetrekking niet meer wordt voortgezet.

Minister Riad Nurmohamed had zwaar protest aangetekend dat de handelingen van de regering-Bouterse met betrekking tot uitdelen van missives op het veld, niet volledige documenten, geen openbare sollicitatie en dat het een nieuwe vorm is van corruptie en fraude. Hiervoor is bij de procureur-generaal gevraagd een onderzoek in te stellen naar deze vorm van corruptie tegen gewezen politici.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameKortgedingrechter wijst handhaving dienstbetrekking OW-ers af