zaterdag 10 juni 2023
24.4 C
Paramaribo
19.9 C
Amsterdam
5
(1)

Korps Politie Suriname wil geen onrust

lees ook ...

Suriname lanceert kwalificatieraamwerk voor gelijke onderwij...

Suriname heeft een kernwerkgroep opgericht om het Nationaal Kwalificatieraamwerk te ontwikkelen. Dit initiatief is onderdeel van het Enhancement of Technical and Vocational Education and Training-proj...

Het Korps Politie Suriname heeft het volgende gepubliceerd in verband met de onrust in de politie organisatie die naar de samenleving wordt geventileerd. De Publicatie volgt hieronder.

ONRUST VEROORZAKEN IN DE POLITIEORGANISATIE NIET BEVORDERLIJK VOOR LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID

Het Korps Politie Suriname heeft in de afgelopen periode enkele aanvallen mogen ervaren op academisch geschoolde functionarissen, functionarissen in hogere functies, de korpschef en niet te vergeten de bond van de politiemedewerkers.

De integriteit van personen is sterk in twijfel getrokken door publieke aandacht te vragen voor een zo te noemen communicatiestoring, terwijl de wet voorziet in de communicatiestructuur. De minister van Justitie en Politie is hierbij de aangewezen autoriteit waar een mogelijke communicatiestoring gedeponeerd moet worden.

De politieorganisatie is een constitutionele organisatie waarin het bekleden van functies bij wet is geregeld. Zo is ook de functie van korpschef bij wet geregeld. De functionaris in de functie van hoofdinspecteur kan aangesteld / benoemd worden tot korpschef. De competentie van de huidige korpschef Prade, R. wordt zwaar in twijfel getrokken als zou hij niet voldoen aan de vereisten. De veronderstelling / bewering – volgens een mediabericht – dat de korpschef kort voor zijn benoeming niet in de positie was om deze functie te kunnen bekleden, berust niet op waarheid.
De korpschef heeft ruim voldaan aan de benoembaarheidsvereisten en competenties.

In dit specifiek geval heeft gegolden dat hij in 2015 die rang van hoofdinspecteur bekleedde en reeds beoordeeld was om bevorderd te worden in de naast hogere rang. Hij werd als korpschef in de waarnemende functie gesteld. De rangen daarop volgend zijn voorafgegaan aan een beoordeling en bevordering.

Na in verschillende functies te hebben gediend zoals Gewestelijke Politie Commandant van Para, Hoofd Drugsbestrijding, hoofd Kapitale Delicten en wnd. hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit, welke een commissaris functie is, is hij geheel in overeenstemming met de wet, belast geworden met de waarneming van de functie van korpschef. Gesteld moet worden dat Prade reeds was beoordeeld om tot commissaris van politie te worden bevorderd.

Het KPS appelleert aan mensen in autoriteitsposities om rekening te houden met het karakter van de politieorganisatie en stelt ten overvloede dat de gemeenschap noch de politieorganisatie baat heeft bij, de onrust en de regelrechte aanvallen op de politieorganisatie.

Tot zover de publicatie van het Korps Politie Suriname. – culturu.com

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameKorps Politie Suriname wil geen onrust