dinsdag 27 februari 2024
31 C
Paramaribo
4 C
Amsterdam
5
(1)

Koopkrachtversterking: nieuwe maatregelen in Suriname van kracht

lees ook ...

Voorzitter Pensioenraad pleit voor automatische indexering v...

Marius Karioredjo, voorzitter van de Pensioenraad, benadrukt de noodzaak van automatische indexering van pensioenen, aangezien het huidige minimum pensioen van SRD 1350 per maand op basis van het mini...

Met ingang van deze maand zijn er significante wijzigingen doorgevoerd in het belastingstelsel van Suriname. De belastingvrije grens is verhoogd van SRD 7.500 naar SRD 9.000, met daarbovenop een onbelast bedrag van SRD 400. Deze aanpassingen maken deel uit van eerder overeengekomen maatregelen met vakbonden, die tot doel hebben de koopkracht van de bevolking te versterken. Tijdens een recente regeringsvergadering zijn diverse zaken afgerond en goedgekeurd.

De belastingschijven van 8%, 18%, en 28% zijn aanzienlijk verruimd, nu respectievelijk SRD 3500 per belastingschijf, tegenover de eerdere bedragen van SRD 946.40, SRD 659,75, en SRD 910. Deze aanpassingen betekenen dat een groter aantal burgers zal profiteren van lagere belastingtarieven, waardoor er meer overblijft voor hun eigen behoeften.

Landsdienaren en gelijkgestelden ontvangen een extra koopkrachtversterking van SRD 1000, bovenop de reeds toegekende SRD 2500. Gepensioneerde ambtenaren zullen 70% van dit bedrag ontvangen.

Landsdienaren werkzaam in de zorgsector, met name verplegenden, krijgen specifieke koopkrachtvoorzieningen als erkenning voor hun waardevolle bijdrage aan de samenleving. In december 2023 ontvingen landsdienaren een koopkrachtvoorziening van een nettobedrag van SRD 2.500, reeds uitbetaald tot en met november 2023. Daarnaast is een eenmalig nettobedrag van SRD 2.500 toegekend voor dezelfde maand, waarvan in december 2023 SRD 1700 is uitgekeerd. Hierdoor hebben landsdienaren in totaal een koopkrachtversterking van SRD 4.200 ontvangen voor december, in plaats van de gebruikelijke SRD 2.500 in voorgaande maanden. Het resterende saldo van SRD 800 wordt gefaseerd uitbetaald in 2024. Gepensioneerden, AOV-gerechtigden en onderstandgenietenden zullen de koopkrachtvoorziening in december 2023 of uiterlijk januari 2024 ontvangen, berekend naar rato van 70 procent van het bedrag dat aan landsdienaren is toegekend. In december 2023 heeft de samenleving ook geprofiteerd van een extra voordeel met SRD 1 korting op de gouvernementtake op brandstof, wat heeft bijgedragen aan het verlichten van de dagelijkse kosten voor iedereen in de maand december.

Het Coördinatiebureau heeft de voortgang van het actieplan gepresenteerd, en ministers hebben een matrix ontvangen voor bestudering en actualisering. In de komende week wordt dieper ingegaan op de beschikbare financiële middelen om ervoor te zorgen dat deze maatregelen op een verantwoorde en duurzame manier worden uitgevoerd, zoals gemeld door het kabinet van de President.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameKoopkrachtversterking: nieuwe maatregelen in Suriname van kracht