dinsdag 7 februari 2023
24.4 C
Paramaribo
-0.6 C
Amsterdam
5
(2)

Kerk vraagt PG om onderzoek in zaak verdwenen baby

lees ook ...

Rosebel Goldmines has been sold

Yesterday, Zijin Mining Group Co. Ltd. (Zijin) completed the acquisition of Rosebel Goldmines N.V. (RGM), which it had previously announced in October 2022. The majority of the requirements outlined i...

Onderstaande brief is door de Voorganger van ‘Het Licht Ministry’ aan de PG geschreven in verband met een baby die vóór hun kerk te vondeling was gelegd. De verstandelijk minder begaafde moeder had de kerk van dit pastorsechtpaar bewust  uitgekozen omdat zij de mensen kende. De brief aan de PG is geschreven omdat de baby in het Lotjeshuis was geplaatst en nu van daar verdwenen is. 

“Paramaribo, 28 Maart 2021

Open brief
Aan de Procureur Generaal van de Republiek Suriname,
Mr. Roy Baidjnath Panday

Betreft: de verdwijning van de vondeling baby

Naar aanleiding van de vondeling baby die verdwenen is uit het Lotjes huis, zonder medeweten van de familie, wensen wij van de gemeente Het Licht Ministry, het volgende onder uw aandacht te brengen.

Tijdens de dienst van Zondag 5 Januari 2020 heeft een gezin het kindje zien liggen, wat vele emoties heeft opgewekt. De Apostel Frans Jacob heeft gelijk het kindje opgedragen aan de Heer en gaf hem de naam Mozes
De politie werd na de dienst op de hoogte gesteld van het gebeuren en die is dan ook geweest. Na een paar vragen kregen wij te horen dat de baby mocht blijven voor die avond, maar de volgende dag moesten wij die volgens de politie naar het Jeugd Doorgangscentrum Opa Doeli brengen.
We hebben gelijk voeding en de nodige spullen voor de baby aangeschaft, waarna de baby Mozes die avond op bed naast de vrouw van onze Apostel heeft geslapen. Op Maandag 6 Januari 2020 waren wij tegen 10:00u bij Opa Doeli met de baby. Na wat politioneel onderzoek, moesten wij wachten op Inspecteur Liesdek die ons zou toespreken. Het geheel heeft tot 16:00u geduurd. Wij hebben gevraagd als de baby bij ons kon blijven terwijl het onderzoek gaande was, daar wij van Gods wegen hebben begrepen voor dit kindje te zorgen en geestelijk op te voeden. Ons werd herhaaldelijk medegedeeld, dat wij op de Inspekteur konden wachten, echter zonder enig resultaat. Rond 16:00 hebben 2 agenten tot ons gesproken. Ze hebben aangegeven, dat de baby in een tehuis geplaatst zou worden en dat wij vanwege het onderzoek het verder konden opnemen met Mevrouw Rezeuw van Bureau Familierechtelijke Zaken (Bufaz). Een van de agenten vroeg aan haar colega, binnen welk tijdbestek ,wij dat konden doen, maar op deze vraag werd niet geantwoord. Wij lieten de baby achter met een bezwaard hart, maar tegelijkertijd wilden wij de ruimte geven voor het onderzoek in deze zaak.

Op 8,9,10 en 15 januari 2020 hebben wij gesprekken gevoerd met Mevr. Neede in het begin, die ons telkens zei ,niets te weten van de zaak en contact te zullen maken wanneer het zo ver is, wat nooit is gebeurd. Via haar mochten wij spullen brengen voor de baby.
Wij hebben haar informatie gevraagd welke stukken in te dienen ter adoptie of voogdij . Zij weigerde ons echter het voogdijschap.

Op 24 Januari 2020 hebben wij weer een bezoek gebracht aan Bufaz met spullen voor de baby en kregen te horen van Mevrouw Neede,dat de zaak officieel bij Mevrouw Rezeuw is.

Wij hebben die dag gesprekken gevoerd, waarbij wij hebben gevraagd dat kind aan ons af te staan, omdat de baby opgedragen is aan God en een emotionele en geestelijke band is ontstaan met de gemeente en het niet wijs is de baby gewoon te plaatsen in een tehuis,of aan een vreemde te geven,omdat de gemeente een plaats is waar mensen hulp komen zoeken en begeleiding. Mevrouw Rezeuw noemde de naam van de moeder MK en vroeg of zij bekend was bij ons. Volgens haar was het mogelijk dat wij het kind adopteerden , indien de moeder terecht is en dit goedkeurde . Als de moeder niet verschijnt, dan zouden wij volgens haar moeten wachten als er een
familielid opduikt.

Via de Media hebben wij vernomen dat de moeder van de baby terecht was en heb ik contact opgenomen met Advocaat Maureen Nibte die belast was met de zaak. Zij heeft ons ondersteuning beloofd in de zaak en stuurde ons op 27 Januari 2020 naar Mevrouw B.Bhugwandas , voormalig hoofd van Bufaz voor uitleg over de gang naar voogdijschap. Volgens haar moesten wij ons alvast registreren voor adoptie van de baby, maar
Mevrouw Rezeeuw gaf ons te kennen, dat wij dat konden doen, echter niet als voorkeur van baby Mozes.

Advocaat Nibte heeft toen contact opgenomen met de moeder en via haar hebben wij vernomen dat de moeder van de baby een oud lid was van de gemeente. De moeder van de baby zat zeven jaar geleden bij ons in de Gemeente. Zij had jaren op een B O school gezeten.

Op 4 februari 2020 kregen wij via Advocaat Nibte, voice berichten van een naaste familielid ,waarbij iemand de moeder van de baby gevraagd heeft om een stuk te ondertekenen om de baby af te staan aan een vreemde, welke ze geweigerd heeft te doen. Advocaat Nibte heeft na die voice berichten het contact met ons verbroken.

Bij Bufaz heeft de moeder aangegeven het kind te willen afstaan aan de vrouw van de Apostel .Zij kreeg als antwoord:”wij hoeven niet eens tot u te praten en dat ze haar baby nooit meer terug zal zien.” Zei mw Rezeuw
Een naaste familielid heeft ook gesprekken gevoerd met Bufaz , echter zonder enig resultaat. Daarna hebben wij zoals eerder spullen gekocht voor de baby en wij hebben ook wat gekregen van gemeenteleden die het geval hadden meegemaakt. Wij brachten de goederen naar Bufaz voor de baby. Bufaz heeft echter, zonder enige vreze en eerbied voor God, geweigerd die spullen in ontvangst te nemen en gezegd, dat wij gebeld zullen worden.

De moeder en haar tante hebben via rechtszorg in maart 2020 rechtshulp gezocht voor een kosteloze advocaat, omdat de moeder niet werkte. Ik werd toen erbij gehaald. Ze hebben toen mij in plaats van de moeder Advocaat Tamsiran toegewezen. Hij had beloofd wat onderzoek te doen bij Bufaz, zou de stukken opvragen en contact opnemen met de tante, wat nooit is gebeurd. Ik heb herhaaldelijk gevraagd naar de stand van zaken, maar de heer Tamsiran weigerde informatie door te geven,met als mededeling, dat de zaak reeds was ingediend en hij op een datum wachtte.

Uit betrouwbare bronnen weten wij dat elke zaak dat ingediend wordt een nummer (code) heeft. Hij gaf echter aan, dat de zaak geen code heeft en hij ook niet van plan was te bellen voor een datum.

De familie had geen vertrouwen meer in de gang van zaken, dus bracht de tante een bezoek aan Lotjeshuis. Daar bleek dat baby moses al lang verdwenen was uit het tehuis. Niemand kon aangeven wie de baby had genomen.
Ondanks de roep en wens van de moeder en familieleden aan Bufaz voor medewerking is dit toch niet gelukt. Tot hun grote verbazing is gebleken, dat de baby niet meer in Lotjesehuis is, wat een zware klap is voor de gemeente, familie en de oma die in Nederland woont.

De moeder heeft de moed niet opgegeven en heeft een brief gericht naar de Procureur Generaal en het ministerie van Justitie en Politie voor een spoedonderzoek in deze zaak. In de brief heeft zij haar wens weer bekend gemaakt, dat de baby gegeven moest worden aan een naaste familielid . De wil van de moeder – die vanwege haar zware gemoedstoestand gehandeld heeft, ondanks zware emotionele druk toch de keuze heeft gemaakt haar baby aan God toe te vertrouwen en herhaaldelijk aangeeft het zo te willen -, op een dergelijke manier vertrappen en een vreemde blij te maken met haar kind, zal zeker geen zegen zijn voor de daders, maar veeleer een vloek met zich meebrengen.

Heer Procureur Generaal ,wij van de Gemeente Het Licht Ministry doen dringend een beroep op u, deze zaak grondig te onderzoeken, waar er mogelijke kinderhandel gepleegd is, de verantwoordelijken strafrechterlijk te vervolgen, de wens van de moeder in vervulling te doen gaan en de baby aan een naaste bloedverwant af te staan.”

Tot zover de brief van de Kerkleider Frans Jacob aan de Procureur Generaal

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameKerk vraagt PG om onderzoek in zaak verdwenen baby