Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Inheemse organisatie in Suriname nu via Braziliaans netwerk in contact met dorpen

Geplaatst

op

Artist

Door de aanhoudende regens heeft de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) het momenteel moeilijk om met de dorpen in Sipaliwini in contact te staan, als het gaat om de strijd tegen COVID-19. In de voorbije dagen heeft het enorm geregend, waardoor het landen op de vliegvelden onmogelijk is. Radiocommunicatie is momenteel ook moeilijk. Om toch in contact te kunnen staan met het gebied gaat de vereniging momenteel hand in hand met haar netwerken in Brazilië.

José Artist, Community Development Specialist van de VIDS, zegt dat aan de noordelijke grens van Brazilië de ngo IPE actief is. De VIDS heeft al jarenlang een goede samenwerking met deze organisatie. Beide organisaties hebben dan weer een goede samenwerking met Kayabe, een inheemse Trio-organisatie, die op zijn beurt in contact staat met de Braziliaanse overheid.  Deze Braziliaanse organisaties doen veel aan bewustwording en hebben ook directe toegang tot de inheemse gebieden van de Trio’s.

Artist zegt verder dat zij de taal spreken, wat een groot voordeel is voor de VIDS. Het betekent namelijk dat alle bewustwordingsmateriaal voor de Braziliaanse inheemsen ook gedeeld kan worden met de Trio’s in Sipaliwini, Kwamalasemutu, Tepu en andere dorpen in dat gebied. “We verstevigen en omarmen samenwerking met dit netwerk ten zeerste,” aldus Artist, die te kennen geeft dat in hetzelfde netwerk ook een paar inheemse organisaties en ngo’s van Suriname zoals de Stichting Amazon Conservation Team (ACT) en de Organisatie van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (OIS) vertegenwoordigd zijn.

Culturu.com

Reageer op dit bericht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties


Advertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen