dinsdag 21 mei 2024
29 C
Paramaribo
16 C
Amsterdam
3
(1)

ILO missie in Suriname

lees ook ...

Presidentiële monitoringsteam bezoekt minister Sozavo

‘Brede Welzijn voor de mens met een beperking’ is een Presidentiële Monitoringsteam. Op 10 mei jongstleden was dit team bij minister Ines Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor een constructi...

In de eerste en tweede week van de maand september 2022 zullen twee missies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Suriname bezoeken welke zijn gepland in de periode 05 tot en met 9 september 2022 en 12 tot 16 september. Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Cultuur neemt de honneurs waar.

De eerste missie is in het kader van de technische assistentie, welke de ILO aan ons land verleent in het kader van het opstarten van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP). De tweede missie betreft een grote ILO-delegatie onder leiding van de Director of the ILO Decent Work Team and Office forthe Caribbean, de heer dr. Dennis Zulu. Hij zal in de periode 12 tot en met 16 september 2022 gesprekken zal voeren met de sociale partners en overige stakeholders om zodoende vast te stellen welke specifieke programma’s in het kader van het Derde Decent Work Country Programma Suriname (DWCP SU III) zullen worden uitgevoerd.

Het ministerie en de ILO zijn van oordeel, dat het concept van Decent Work toegang moet vinden in het gehele land, dus ook de rurale gebieden en het binnenland. De delegatie zal aan het einde van haar missie dan ook een oriëntatiebezoek brengen aan het binnenland. Het Decent Work Country Programma behelst activiteiten, die als prioriteit worden beschouwd door het ministerie, haar sociale partners en de ILO. Op basis van dit programma wordt door de ILO assistentie verleend aan Suriname.

De heer Zulu was in de maand juni 2022 reeds in ons land ter voorbereiding van het Derde DWCP, aangezien Minister Steven Mac Andrew per schrijven aan de ILO had aangegeven, dat hij gaarne het Derde DWCP ontwikkeld en ondertekend zag voor eind van het jaar, zodat de implementatie vanaf 1 januari 2023 van start kon gaan. Tijdens die gelegenheid is ook gesproken over het Tweede DWCP dat sedert 2019 in uitvoering is en thans in een afrondende fase verkeert.

Bij deze gelegenheid zijn vooral de verbeterpunten benadrukt ter uitvoering van het derde programma voor ons land. Dit programma moet van meerwaarde zijn ter verbetering van het ondernemersklimaat en het creëren van productieve werkgelegenheid in Suriname. Het ministerie wenst derhalve bij het Derde Decent Work Country Programme een specifieke focus op werkgelegenheid en daarmee verband houdende factoren.

Ten aanzien van het operationaliseren van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP) zal de ILO technische assistentie verlenen voor een verhoogde productiviteit in Suriname en ter versterking van de productiviteit in bedrijven. In het kader van het Tweede DWCP is het ministerie zo ver om in de tweede week van september 2022 het arbeidsmarktbeleid voor de periode 2022 – 2025 te lanceren. Ook dit project is uitgevoerd met technische assistentie van de ILO, aangezien het opgenomen is in het DWCP SU II programma.

De behoefte aan een arbeidsmarktbeleid voor middellang termijn is ontstaan bij het ministerie naar aanleiding van opgevangen signalen over uitdagingen, trends, verwachtingen en ontwikkelingen op de Surinaamse arbeidsmarkt. Het geherformuleerd arbeidsmarktbeleid is gebaseerd op het ‘Decent Work Concept’, welke onderdeel is van de “Sustainable Development Goals 2030”.

De aanwezigheid van de ILO-missie zal ook worden gebruikt om de herziene Engelstalige beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden, rollen en bevoegdheden van het ministerie en haar werkarmen, autoriteiten en instituten te launchen. In de publicatie worden ook de in Suriname van toepassing zijnde ILO-verdragen en arbeidswetten beschreven.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameILO missie in Suriname