Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

HVB legt nadruk op ICT ontwikkeling

Geplaatst

op

door

RaymondSapoen de politieke leider van de HVB legt de nadruk op de ict ontwikkeling.Volgens Sapoen is de ict heden ten dage onmisbaar en zal het in de toekomst ofalthans vanaf nu een onmisbare sector zijn. Dit is de reden waarom de politiekepartij richting verschillende districten gaat voor het verzorgen van hun icttraining. Tot heden hebben ruim 5500 mensen deze training van de HVB kunnenvolgen. Onlangs begaf men zich naar wanica.

Sapoen geeftaan dat dit een heel belangrijke stap van de partij is. Naast de verschillendesectoren is het overduidelijk dat de ict niet meer weg te denken is.  Dit is de reden waarom de training inverschillende districten door vakdeskundigen verzorgd wordt. “ We praten overdecentralisatie. Al de ontwikkelingen moeten door de districten heen. Ook deict trainingen.”

De politicusgeeft verder aan dat het heel belangrijk is als mensen kosteloos de gelegenheidkrijgen om zich verder te ontwikkelen. Het is een sector waarvan de toekomst afhangt denkend aan werkgelegenheid. Dit is de reden waarom de HVB veel effort instopt om de kennis over te dragen aan de jeugd.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Schoolvervoer middelbare scholieren Suralcoweg gegarandeerd

Geplaatst

op

door

Het schoolvervoer van de jongeren aan de Suralcoweg, in het district Para, is gegarandeerd.  Dat zegt Meriam Asodanoe, de jongeren voorzitter van de NDP. Deze problematiek heeft zij onder de aandacht gebracht van een adviseur van president Desire Bouterse in Canada, Siegfried Jalink. Hij is bereid gevonden om de kosten van het schoolvervoer tot en met augustus te betalen.

De bedoeling is om in de grote vakantie een bezoek te brengen aan minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om te praten over de continuïteit van het vervoer van deze groep met ingang van het komend schooljaar.

Het veiligstellen van het schoolvervoer is een opluchting voor zowel de ouders als de scholieren. De afstand van huis naar de hoofdweg is vaak beangstigend geweest. Om vier uur ‘s ochtends moesten scholieren in het donker  lopen om daarna te stappen in een staats- of schoolbus. De Suralcoweg is nog niet van straatverlichting voorzien. Asodanoe zal zich er sterk voor maken, dat hierin verandering komt.

Personen in deze weg zijn vaker het slachtoffer geworden van onder andere berovingen en verkrachtingen. Het is zelfs voorgekomen, dat zij lijken zijn tegengekomen die langs de weg waren gedumpt. Door het veiligstellen van het schoolvervoer zullen deze zaken tot het verleden gaan behoren.

Lees verder

Suriname

Minister Chotkan bezoekt Zorg en Hoop

Geplaatst

op

door

Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft op maandag 17 juni een veldbezoek gebracht aan de omgeving Zorg en Hoop. In dat gebied worden er namelijk asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.

Volgens de bewindsman staat de infrastructuur hoog op de prioriteitenlijst van het departement waar hij leiding aan geeft.

De buurtbewoners zijn ingenomen met deze ontwikkeling, omdat enkele straten in zeer slechte staat verkeren. Aan de minister is gevraagd om drempels en of plateaus te plaatsen voor de veiligheid, omdat er vaak na asfalteringswerkzaamheden harder wordt gereden. Het voorstel geniet de aandacht van minister Chotkan. Het asfalteringsproject is in maart aangevangen en de werkzaamheden liggen in handen van de aannemer Tjongalanga.

Lees verder

Meest gelezen

X