Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

HVB heeft nu politieke vleugel in Nederland

Geplaatst

op

door

De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) wordt nu ook ondersteund door partijgenoten in Nederland. In het weekend is de Nederlandse afdeling van deze politieke partij in Rotterdam geïnstalleerd. Volgens voorzitter Mike Noersalim telt eenieder binnen de HVB, ook personen die niet in Suriname verblijven maar hun lot verbonden hebben met de toekomst van het land.

De afdeling wordt geleid door Line Hardjo. Zij vindt het een eer om als vrouw de eerste voorzitter te zijn. Het team kan zich volledig terugvinden in de speerpunten van de partij, die gericht zijn op vorming en ondernemerschap. ICT is daarom een noodzakelijk instrument. Alleen door ICT kan Suriname verbonden zijn met de rest van de wereld en kan de kwaliteit van de Surinaamse burger worden verbeterd, stelt Hardjo.

Als eerst zal de overzeese vleugel een project uitvoeren ter versterking van lokale ICT-activiteiten. Ook is dringend aandacht gevraagd voor het onrechtvaardig belastingstelsel in Suriname tegenover de duizenden SuriNeds, die zich met hun in Nederland ontvangen WAO, in Suriname willen vestigen. Echter wordt deze uitkering in Suriname nog eens belast met ruim 38%, waardoor er haast niets overblijft. Het team bestaat verder Carlo Djaoedie, André Binda, Navien Jagdewsingh, Esther Visser, Anthony Djodikromo en Cherill Martosoewando. 

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Aanpak Tawajaripolderweg in volle gang

Geplaatst

op

door

De asfalteringswerkzaamheden aan de Tawajaripolderweg te Creola, in het district Saramacca is in volle gang. Op zaterdag 16 november 2019 werden de werkzaamheden voortgezet. Dit is een project van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie(OWT&C), dat wordt uitgevoerd door CGN Nuclear Technology Development Co. LTD (Dalian).

Minster Vijay Chotkan die voor oriëntatie ter plaatse was, gaf aan hoe belangrijk de weg is. Deze weg brengt de districten Wanica en Saramacca met elkaar in verbinding. Personen die vanuit Saramacca, de gebieden Pad van Wanica, Lelydorp, Zanderij of het zuiden van het land willen bezoeken kunnen via deze weg binnendoor rijden en een kortere route afleggen. Ook vanuit het district Wanica kan men sneller, via deze weg het district Saramacca of het westen (Coronie, Nickerie) van het land bereiken.

De ontwatering van de Tawajaripolderweg is geheel vernieuwd. Afgelopen zaterdag is de aannemer begonnen om de eerste asfaltlaag te plaatsen over een strekking van ongeveer 1200 meter. In een eerder stadium is er reeds over ongeveer 800 meter de eerste asfaltlaag geplaatst.

De planning is om over 2 maanden de weg open te stellen voor het verkeer. Het maximale toegestane gewicht van voertuigen of trucks die over de weg mogen rijden is 12 ton.

Lees verder

Suriname

Gelijke kansen voor stembureaupersoneel

Geplaatst

op

door

Naar aanleiding van de reactie van politieke partijen in de media over de bemensing van stembureau personeel geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) aan, dat er overleg is geweest met politieke organisaties. Tijdens deze bijeenkomst op 1 november 2019 is door Biza een verdeelsleutel voor de bemensing van het stembureau op 25 mei 2020 voorgesteld. De politieke organisaties konden zich niet volledig terugvinden in het voorstel van Biza, waarna dit is herzien.

De herziening is primair gebaseerd op het uitgangspunt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om te kunnen werken op een stembureau, mits de persoon voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld door de verkiezingsorganisatie.

Vanuit het ministerie van Biza is op 6 november 2019 een schrijven gericht aan de politieke organisaties waarin dit besluit is medegedeeld. Geen enkele politieke organisatie heeft formeel op het schrijven gereageerd. Dit terwijl Biza in de afgelopen maanden een goede relatie heeft opgebouwd met de politieke organisaties en diverse overlegmomenten heeft gehad. Het ministerie betreurt de stap van de politieke organisaties om in de media over deze kwestie te communiceren.

In de brief is aan politieke organisaties medewerking gevraagd om hun leden, die willen werken op een stembureau, te verwijzen naar de districtscommissariaten van hun district voor het verkrijgen en retourneren van hun sollicitatieformulier.

Uit de media is vernomen dat organisaties ontevreden zijn over het besluit van het ministerie om iedereen gelijke kansen te bieden om te kunnen werken op een stembureau.

Lees verder

Meest gelezen

X