zaterdag 13 april 2024
29.3 C
Paramaribo
18.6 C
Amsterdam
0
(0)

HVB dringt aan op hervorming energiebeleid

lees ook ...

Particuliere bushouders vragen aandacht van minister TCT

De Particuliere Lijnbus Organisatie (PLO) is ontevreden over de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Rawien Bainath gaf in een gesprek met de STVS te kennen, dat de bewindsman nog s...

De Hervorming en Vernieuwing Beweging (HVB) heeft zich grondig laten informeren over de geplande wijzigingen in de energietarieven. Uit hun bevindingen blijkt dat opeenvolgende regeringen te maken hebben met onrechtmatige prijsstellingen die de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan de samenleving oplegt.

Zelfs de huidige regering heeft, om haar eigen redenen, weinig of geen actie ondernomen om deze kwestie aan te pakken. De vraag rijst waarom de minister van Natuurlijke Hulpbronnen niet heeft voortgebouwd op het beleid dat door zijn voorgangers sinds 2010 is vastgesteld. In het regeerakkoord 2020-2025 staat duidelijk vermeld: “in het kader van overheidsbezuinigingen zullen subsidies niet langer automatisch worden verstrekt. Over het algemeen zullen subsidies die bedoeld zijn om lage inkomensgroepen te ondersteunen, verschuiven van objectief naar subjectief.”

Volgens het herstelplan 2020-2022 van de regering zou de subsidie aan EBS worden verminderd, omdat deze subsidie blijkt te zijn die de consument niet ten goede komt. Het is bekend dat de overheid niet alleen inefficiënties bij de EBS subsidieert, maar ook haar eigen inefficiënties. Tot op heden lijkt er geen actie te zijn ondernomen om deze inefficiënties aan te pakken.

In een tijd waarin energie van essentieel belang is voor het dagelijks leven en de economische ontwikkeling van Suriname, is het cruciaal dat tarieven eerlijk en transparant zijn. De HVB zal zich daarom ook op dit gebied inzetten voor structurele hervorming. De HVB dringt aan op een grondige herziening van het energiebeleid om de belangen van de samenleving te beschermen en een duurzame, betaalbare energievoorziening te waarborgen.

De HVB staat klaar om samen te werken met relevante instanties en belanghebbenden om constructieve oplossingen te vinden voor dit dringende probleem.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameHVB dringt aan op hervorming energiebeleid