maandag 22 april 2024
25 C
Paramaribo
7.5 C
Amsterdam
5
(1)

HVB benadrukt urgentie van bestrijding en roept op tot actie

lees ook ...

Minister Mathoera belooft versterkte samenwerking tussen Def...

Het aantal inbraken en gewelddadige berovingen is gestegen, wat zorgen baart bij het ministerie van Defensie. Minister Krishna Mathoera van Defensie heeft aangekondigd dat haar ministerie meer onderst...

Het recente schandaal rondom het Pan American Real Estate Woningbouwproject heeft opnieuw aan het licht gebracht hoe fragiel en ondoorzichtig het overheidsapparaat kan zijn bij het toekennen van projecten. Deze situatie vormt een vruchtbare voedingsbodem voor corruptie, wat onze ontwikkeling ernstig belemmert. Dit besef zou voor de gehele samenleving, inclusief politieke partijen, duidelijk moeten zijn.

Hoewel corruptie vanuit de overheid niet nieuw is, is de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) van mening dat we als samenleving nu op een gevaarlijk pad zijn beland. Afwijkend gedrag ten behoeve van persoonlijk of groepsgewin wordt steeds meer als normaal beschouwd. Onder dit bewind hebben zich de afgelopen jaren talloze gevallen van fraude, corruptie en verspilling van overheidsmiddelen voorgedaan. De regering reageert pas na aanzienlijke maatschappelijke druk met verklaringen achteraf, niemand neemt verantwoordelijkheid en de betrokkenen komen er ongestraft mee weg (zoals bij HPSG, SLM, Sabaku, enzovoort).

Tijdens een discussieavond afgelopen donderdag heeft de partij met inleider Ferdinand Welzijn gedebatteerd over de noodzaak om corruptie in ons land te bestrijden. Er werd ook verwezen naar de ongunstige ranglijstpositie van Suriname op de Transparency International Index voor het jaar 2023 (index 40, ranglijst 87).

Overheidsinstellingen worden door corruptie aangetast, terwijl handhavingsorganen substantieel zijn aangetast (politie, douane, Openbaar Ministerie, Milieu-inspectie, domeinkantoor). De corrupte overheid, politici en andere publieke figuren fungeren nu als rolmodel voor jongeren om hogerop te komen in de samenleving. De HVB is van mening dat het nu echt genoeg is! De aanwezigen waren het er unaniem over eens dat door corruptie aangetaste overheidsinstellingen moeten worden ontbonden. Dit betekent een fundamentele herstructurering, decentralisatie en/of opheffing.

Volgens Welzijn is het beheersen van corruptie alleen mogelijk wanneer vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en overeenstemming bereiken over normen en procedures waaraan allen zich committeren. Voor de HVB is het essentieel dat bij deelname aan de volgende coalitie er een sterke focus ligt op corruptiepreventie gebaseerd op integriteit, transparantie en verantwoording. De memorie van toelichting van de Anti-Corruptiewet geeft immers aan dat een anti-corruptiehouding niet alleen bij wet kan worden vastgesteld; hiervoor is een duidelijk preventiebeleid nodig. Het onderwijs moet effectief worden ingezet om bewustwording te creëren bij onze schoolgaande jeugd.

Naast preventief overheidsbeleid is het volgens de partij ook noodzakelijk dat politieke partijen als hoeders van de democratie een gedragscode implementeren. Momenteel bereidt de partij een gedragscode voor die naast aspecten van integriteit en rechtvaardigheid ook corruptie aanpakt. Zelfregulerende regels die de partij zichzelf oplegt, spelen namelijk een belangrijke rol in de strijd tegen corruptie.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameHVB benadrukt urgentie van bestrijding en roept op tot actie