Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Huurwoningen Sophia’s Lust worden verkocht aan de bewoners

Geplaatst

op

door

De kogel is door de kerk. Bewoners van het gebied Sophia’s Lust in het district Wanica, mogen de huurwoningen kopen. Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft het blijde nieuws aan de bewoners meegedeeld. De regering heeft besloten om de huurwoningen in Coronie, Sophia’s Lust en Helena Christina te verkopen.  “Dit is een kans die wij met beide armen moeten aangrijpen. Het is  echt een opluchting”, is de reactie van enkele bewoners.

De fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, heeft diverse keren in De Nationale Assemblée aan de regering gevraagd om tot verkoop van de huizen over te gaan. Minister Misiekaba heeft tijdens een ontmoeting met de huurders aangegeven, dat de  stichting heel goed werk heeft verzet en op basis daarvan in stand moet worden gehouden. Voor personen met een grote achterstand zal een betalingsregeling worden getroffen.

Op Sophia’s Lust hebben 95 personen een woning gehuurd via de stichting. Na de verkoop zal de regering de gronden op naam van de burgers overschrijven. De minister heeft de huurders opgeroepen om prioriteit te geven aan het kopen van de woningen, waardoor zij kunnen renoveren of uitbreiden. Binnenkort heeft minister Misiekaba ook een ontmoeting met bewoners van Helena Christina en Coronie.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

LVV wil handelsrelatie met Frans-Guyana bevorderen

Geplaatst

op

door

Met als doel het bevorderen van de handeksrelatie tussen Suriname en Frans-Guyana heeft een delegatie onder leiding van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij onlangs het land bezocht. Het goederenverkeer tussen deze twee landen dateert van de vorige eeuw. Pogingen om deze formeel te laten geschieden zijn nog niet gelukt. Het ministerie van LVV wil een voorhoede rol gaan vervullen in het daadwerkelijk opgang brengen van deze formele lijn om te kunnen exporteren naar Frans-Guyana met een uitwijkmogelijkheid naar Guadeloupe en Martinique.

De minister vergezeld van een technisch team heeft alle inspanningen getroost om het onderste uit de kan te halen voor Suriname. De Franse autoriteiten staan welwillend tegen deze actie en van beide zijde zijn afspraken gemaakt waaraan moet worden voldaan. Op weg naar Frans-Guyana heeft de delegatie een stop gemaakt te Albina en werd zij ontvangen door de districtscommissaris (dc) van Albina, Freddy Daniel en enkele landbouwers en exporteurs uit het gebied. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden, om de export naar Frans-Guyana structureel te bevorderen. Minister Parmessar heeft aangegeven dat de mensen zich moeten groeperen om zodoende samen meer succes te boeken.

Om public en private partnerschap te stimuleren werd steun toegezegd aan de lokale landbouwers en exporteurs voor het geven van Good Agriculture Practices, GAP-trainingen. Ook zal het ministerie van LVV ertoe overgaan om een afdeling in het gebied neer te zetten. Deze afdeling zal de nodige faciliteiten bieden aan de ondernemers om op de juiste wijze producten op te slaan en te verpakken. Er zullen gesprekken voor de opzet van het kantoor van LVV worden gevoerd met de twee dc’s van het district. Voorafgaand daaraan zullen de ondernemers van het district Marowijne worden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de exporteurs en producenten in Paramaribo, om te zien hoe het verwerkingsproces plaatsvindt.

Importeurs uit Frans-Guyana zijn door het ministerie uitgenodigd om naar Suriname te komen, zodat zij deelgenoot kunnen zijn van de werkzaamheden, uitgevoerd door onze producenten en de criteria kunnen volgen waaraan onze exporteurs moeten voldoen, met betrekking tot de gestelde eisen van de Europese Unie. Aan de diverse autoriteiten is gevraagd om de geldende regels en de vereisten ter beschikking te stellen van ministerie van LVV, zodat gericht kan worden gewerkt aan de op te zetten faciliteiten te Marowijne.

Een importeur van Frans-Guyana zal worden benaderd om in de tussentijd producten vanuit Suriname af te nemen en het niet alleen op rijst te houden, maar tot uitbreiding over te gaan. Volgens enkele ondernemers bestaat er ook behoefte aan aardvruchten. Om een beeld te krijgen van de prijzen van de verschillende landbouwgewassen in Frans-Guyana, bracht de delegatie een bezoek aan beide markten. Op de markt te Sint Lauraint werden de lokale inheemse ondernemers toegesproken door minister Parmessar. De minister heeft de groep beloofd er alles aan te doen om ze uit de illegale sfeer te halen en bood hun diverse trainingen aan in georganiseerd verband.

Lees verder

Suriname

Niet-residerende ambassadeurs Duitsland en Ierland bieden geloofsbrieven aan

Geplaatst

op

door

President Desi Bouterse heeft de geloofsbrieven van de niet-residerende ambassadeurs van Duitsland en Ierland in ontvangst genomen. Het gaat om Ute König met als standplaats Port of Spain en Seán Hoy die als standplaats Brasilia heeft. Ambassadeur König heeft in een kort onderhoud met president Bouterse gesproken over hoe de relatie tussen beide landen verder versterkt kan worden. Ook is er van gedachten gewisseld over klimaatverandering, die een belangrijk punt is op de agenda’s van de beide landen.

Ambassadeur Hoy gaf aan, dat het de eerste keer is dat een ambassadeur uit Ierland zijn geloofsbrieven heeft aangeboden aan de president van de Republiek Suriname. Dit is voor hem en het volk van Ierland een moment om trots op te zijn. De ambassadeur heeft met de president gesproken over het fenomeen van climate change. 80% van de bevolking van Ierland woont dichtbij de kust. De zeespiegelstijging vormt een bedreiging voor zijn land, zei de diplomaat. Ook in Suriname woont een groot deel van de bevolking dichtbij de kust. Dit brengt met zich mee dat beide landen als partners samen moeten werken om manieren te vinden om deze uitdaging weg te werken.

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen

X