zondag 16 juni 2024
28 C
Paramaribo
13.9 C
Amsterdam
3.7
(3)

Hoopvolle handreiking Actiegroep Slavernijmonument naar NCS en FVAS

lees ook ...

SLM klampt zich vast aan wetleasetoestellen om de route naar...

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) is woensdag jongstleden voor de achtste keer in minder dan drie maanden tijd in zee gegaan met een leasemaatschappij op de route Amsterdam-Paramaribo. Dit i...

Geïnitieerd door het Nationaal Comite Slavernijverleden (NCS) is er een ontmoeting en overleg geweest tussen de Actiegroep Slavernijmonument onder leiding van Iwan Wijngaarde, de opdrachtgever van het Slavernijmonument het NCS en de uitvoerder: het bestuur van de Federation of Visual Arts Suriname, FVAS.

Openheid en oplossing
Het overleg vond plaats op hun uitnodiging in de Vereniging Fiti Fu Wini, met als moderator Siegmien Staphorst, voorzitter van Naks (Na Afrikan Kulturu fu Sranan)en adviseur van het NCS. Eerst las de voorzitter van het NCS, Johan Roozer de voorwaarden voor zoals door het comité gegeven aan de FVAS. Hij vond de wijze waarop hij in de pers gebracht was ‘vies’.

In 30 minuten legde de secretaris/ penningmeester van de FVAS met slidesprojector uit hoe hun handelswijze was ten aanzien van de organisatie van de wedstrijd en de jury. Ook dat het de FVAS voorzitter George Struikelblok en de secretaris/penningmeester Angela Salmo zeer gegriefd heeft dat er ruis ontstaan is.

Verder dat zij zich in hun goede naam aangetast voelen door de open brief van kunstenaar Reinier Asmoredjo in de pers en artikelen van Sranan Peyri op de Culturu nieuwssite. In die teksten was namelijk onderbouwd met feiten dat er belangenverstrengeling had plaatsgevonden bij het wedstrijdgebeuren hetgeen riekt naar corruptie.
Omdat de schrijvers nog steeds achter hun woorden staan en vinden dat de waarheid niet gerectificeerd kan worden, hebben ze het twee koppig FVAS bestuur uitgedaagd bij de Justitie in te dienen als ze zich zo besmaad en belasterd voelen door openbaarmaking van de feiten.

Actiegroep oplossing
Iwan Wijngaarde heeft als voorzitter van de Feyderasi fu Afrikan Srananman en van de actiegroep Slavernijmonument oplossingen aangedragen om te komen tot een algemeen aanvaardbaar resultaat. Hij vond dat belangrijker dan in te gaan op de details waardoor de afgelopen wedstrijd en het resultaat zoveel weerstand oproepen momenteel.

Ten eerste vindt de actiegroep dat er een nieuwe competitie voor het ontwerpen van een slavernijmonument moet worden georganiseerd, waarbij de organisatie onder toezicht moet staan van een notaris. Het moet georganiseerd worden door mensen die niet deelnemen aan de wedstrijd, of belanghebbend zijn ten aanzien van de wedstrijd deelname.

Ten tweede deze wedstrijd moet wijd en zijd in heel Suriname bekend gemaakt moet worden vanuit de commissariaten bijvoorbeeld. Ook de herdenkingscomités voor 160 jaar afschaffing slavernij van Nickerie en Coronie moeten erbij betrokken worden, evenals Marowijne waar ook het actieve kunst en cultuurcentrum onder leiding van Marcel Pinas te Moengo staat.

Organisaties die activiteiten ontplooien ten behoeve van verheffing van de doelgroep zoals bv. A Marron Kompas, of de Feyderasi ook inschakelen om de wedstrijd bekendmaking door te geleiden.
De wedstrijdvoorwaarden deskundig, gedetailleerder en met meer historische kennis over 273 jaar slavernij en 160 jaar vrijheid van Afro Surinamers opstellen. Meer tijd aan de wedstrijddeelnemers geven om het ontwerp te maken.

Prangende vragen

Ook vraagt de Actiegroep Slavernij monument aanvullende informatie, met name antwoord op de volgende vragen: Waarom moet het monument in Para komen, wie heeft dat bepaald en waar zal het precies komen te staan? Wie financiert het Slavernijmonument? Wie financiert het Slavernijmuseum? Wat is het budget?

Hoewel de meningsverschillen, discussies en uitspraken soms gewoon even faya waren op de vergadering van 4 februari was het een vruchtbare meeting van de drie groepen die elkaar zullen moeten vinden om een algemeen aanvaard slavernij-monument en museum te verwezenlijken in 2023. Volgende week komt er een vervolgvergadering waar hopelijk een oplossing uit voortkomt.

Foto: ontwerp slavernijmonument van beeldhouwer Jhunry Udenhout die niet in de prijzen viel.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

2 REACTIES

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameHoopvolle handreiking Actiegroep Slavernijmonument naar NCS en FVAS