maandag 4 maart 2024
29 C
Paramaribo
11.4 C
Amsterdam
5
(1)

Hoogtijd dat grondenrechten Inheemse- en Tribale volken worden geregeld

lees ook ...

Ricanaumofo bereikt mijlpaal met geasfalteerde weg

Het rijden naar Ricanaumofo wordt binnenkort een stuk aangenamer, aangezien de weg momenteel geasfalteerd wordt. Op zaterdag 24 februari 2024 vond de eerste oplevering van het geasfalteerde weggedeelt...

Het is hoogtijd dat de grondenrechten Inheemse- en Tribale volken bij wet worden geregeld. Dit is wederom benadrukt in een conferentie in de Ballroom van hotel Torarica. Tijdens deze conferentie die woensdag is gehouden, heeft de commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet Collectieve rechten Inheemse Volken en Tribale Volken samen met belanghebbende actoren van gedachten gewisseld over de conceptwet.

Volgens parlementsvoorzitter Marinus Bee is het hoogtijd dat deze zaken wettelijk geregeld worden. “Ik voer u terug naar het moment waarbij het Vredesakkoord werd getekend in juli 1989, waarbij de inheemse en tribale volkeren hun stem lieten horen”, zei Bee. In het akkoord wordt geëntameerd dat voor de marrons en inheemsen hun rechten op grond zou moeten worden erkend middels wetgeving en hun leefgemeenschappen gedemarqueerd.

“Misschien moeten we vandaag als Suriname ons geprijsd voelen, omdat we de ‘lessons learned’ van alle landen mee kunnen nemen. We hebben de mogelijkheid gekregen om met alle organisaties te praten, maar ook om te zien hoe het in Colombia is gegaan’, zei commissievoorzitter Asiskumar Gajadien. “Nadat er gekeken is hoe het proces in andere landen is verlopen, is het besluit genomen om consultaties te houden met alle betrokkenen.”

Aan de conferentie hebben geparticipeerd:
•De OIS (Organisatie van Inheemsen in Suriname)
•De VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname)
•VSG (Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers)
•A Marron Kompas
•De minister van Indiaanse Zaken van de coöperatie Republiek Guyana
•Technisch secretaris van de Nationale Commissie van Inheemse Gebieden van de Republiek Colombia en de inheemse leider van Arhuaco

Zienswijze organisaties
De OIS gaf te kennen dat de inheemsen sinds de komst van Columbus in Zuid-Amerika worden beroofd van hun grond. Dit is een zorgelijk vraagstuk omdat het heden ten dage nog steeds geschiedt. De inheemsen die in het verleden hun leefomgeving hebben afgestaan in ‘s lands belang hebben geen voordeel aan gehad. Geen collectieve rechten nu, betekent dat generaties niet de gelegenheid zullen krijgen om zich spiritueel noch materieel te ontwikkelen volgens de eigen normen en waarden van de Inheemsen.

“We willen wettelijk erkend worden voor wat we zijn. Inheemse volken binnen de staat Suriname met collectieve rechten als volk”, zei de VIDS tijdens hun presentatie. De vereniging brengt in herinnering dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan een aantal verdragen ten aanzien van de rechten van de mens. Zoals de situatie er nu voor staat, wordt het leven onmogelijk gemaakt voor de binnenlandbewoners. De jacht- en visgebieden worden steeds kleiner, vervuild en vernietigd. De wet moet daarom naar tevredenheid worden aangenomen.

Kapitein Samuel Petrusi heeft namens de VSG het woord gevoerd. In zijn inleiding gaf hij aan hoe de woon-en leefomgeving van de marrons en inheemsen wordt bedreigd. “We wonen langs een kreek en het water wordt vervuild. Wat moeten we dan drinken? We jagen in het bos om aan voeding te komen. Wat moeten wij eten als ondernemers het bos open kappen, vroeg de kapitein retorisch.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameHoogtijd dat grondenrechten Inheemse- en Tribale volken worden geregeld