woensdag 19 juni 2024
25 C
Paramaribo
17.5 C
Amsterdam
0
(0)

Het werk van SPWE wordt ook dit jaar ondersteund door ministerie AW&J

lees ook ...

Weersverwachting voor Suriname: regenbuien en onweer

De Meteorologische Dienst Suriname voorspelt voor vanavond en vannacht lokaal periodes met lichte tot matige regenbuien. Er is ook kans op onweer, vooral in het binnenland. Voor vandaag worden voornam...

De Raad van Toezicht en de directie van de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) hebben op dinsdag 17 januari 2023 minister Steven Mac Andrew ontvangen om hem de verrichtingen van de stichting over het jaar 2022 te presenteren.

Het meest in het oog springende wapenfeit is het klaarstomen geweest van tientallen personen, waaronder vooral jongeren en mensen met een beperking, om ze in staat te stellen een eigen micro-onderneming te starten. Dit geschiedde middels gerichte ondernemerschapstrainingen in het kader van het Basic Needs Trust Fund (BNTF) project. Het project maakte het mogelijk dat de trainingen kosteloos werden gepresenteerd aan de deelnemers die allen vielen onder de groep van kansarmen.

Aan het eind van de training kregen de participanten zelfs een starterspakket mee, bedoeld als duwtje in de rug om daadwerkelijk een aanvang te maken met een onderneming. SPWE is een werkarm van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ).

Volgens de presentatie waren er geen uitvallers en hebben de deelnemers hun ondernemerskwaliteiten kunnen verbeteren of hun onderneming kunnen uitbreiden en bepaalde personen hebben daadwerkelijk een aanvang gemaakt met hun onderneming. De SPWE stimuleert ondernemerschap bij de beroepsbevolking, omdat ondernemingen, afgezien van het feit dat ze de ruggengraat vormen van de economie, een mogelijkheid zijn tot zelfredzaamheid en zelfontplooiing van personen.

Het mentaal weerbaar maken van kleine zelfstandigen was een extra dimensie in de trainingen, om bewustwording te creëren onder de ondernemers hoe om te gaan met mentale problemen in relatie tot het in standhouden van de onderneming. Voorts heeft de stichting het afgelopen jaar meer dan 150 personeelsleden getraind van verschillende bedrijven op diverse gebieden. De SPWE wil voor dit jaar haar vleugels uitslaan naar verschillende rurale gebieden en het achterland.

Bij deze gelegenheid sprak minister Steven Mac Andrew zijn waardering uit naar de Raad van Toezicht, directie, staf en personeel, voor hun inzet bij het mede helpen uitvoeren van het werkgelegenheidsbeleid, de bestrijding van armoede en het jeugdbeleid om jongeren kansen te bieden om volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij. De minister beschouwt ondernemerschap als een instrument voor zelfredzaamheid en tegelijkertijd het bestrijden van armoede.

Het stemde de bewindsman goed dat de focus niet alleen op Paramaribo is gericht, maar ook op het achterland, omdat hij een landelijke focus van de activiteiten van AWJ propageert. De minister heeft toegezegd dat de SPWE ook dit jaar mag rekenen op zijn volledige ondersteuning in haar streven om tot volle wasdom te komen, waardoor de stichting ook beter uit de voeten kan.

Minister MacAndrew kondigde aan dat er binnenkort een nieuwe Raad Van Toezicht zal worden benoemd, aangezien de zittingsperiode van de huidige raad reeds is afgelopen. De Raad werd voorgezeten door Naomi Esajas- Friperson, die tevens onderdirecteur Arbeidsmarkt is op AWJ.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameHet werk van SPWE wordt ook dit jaar ondersteund door ministerie AW&J