dinsdag 21 maart 2023
30 C
Paramaribo
12.3 C
Amsterdam
5
(1)

Het milieu wordt in 2022 een prioriteit

lees ook ...

Bij ‘Alles plat’ winkels Suriname uit voorzorg gesloten

Op vrijdag 24 maart zullen er wederom protestacties plaatsvinden in Suriname, onder de noemer ‘Alles Plat’. Een aantal organisaties ondersteunen deze actie, maar de Winkelier- en Ondernemersvereniging...

De operationalisering van de Milieuraamwet wordt in det begrotingsjaar 2022 gecontinueerd. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) zal worden omgezet in een milieuautoriteit met ondersteuning van gespecialiseerde instituten en bevriende naties. Dit zei President Chandrikapersad Santokhi tijdens de jaarrede op vrijdag 01 oktober 2021 in De Nationale Assemblee.

Hij benadrukte dat het milieubeleid zich kenmerkt door een voortdurende zoektocht naar de optimale combinatie tussen economische, sociaalmaatschappelijke en milieuverantwoorde overwegingen, bij het duurzaam ontwikkelen van Suriname.

“Omdat meer dan 80% van de bevolking is geconcentreerd langs de laaggelegen kustzone, is Suriname bijzonder kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Hoewel wij de status dragen van een carbon negatief land, kunnen wij het daarom niet nalaten mitigerende maatregelen te treffen”, aldus het staatshoofd. In de bosbouwsector zullen er maatregelen doorgevoerd worden door efficiëntieverbeteringen in de houtkap en in de energiesector door het aandeel van hernieuwbare energie in het energieaanbod te verhogen. In de transportsector  zullen maatregelen doorgevoerd worden, die de uitstoot van broeikasgassen verlagen.

Behalve maatregelen om de invoed van klimaatverandering te verminderen, zal de regering ook de nadruk leggen op de uitvoering van het Nationaal Adaptatieplan, dat de leidraad is voor Suriname om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) heeft in dat kader haar klimaatfinancieringsstrategie afgerond. Deze strategie zal het raamwerk zijn, waarbinnen Suriname zal moeten opereren voor een verantwoorde mobilisatie van financiële middelen, uit de milieugerelateerde bronnen zoals carbon credits.

President Santokhi benadrukt voorts dat afvalbeheer een groot probleem is in Suriname. “De regering streeft naar de ontwikkeling van een integraal afvalmanagementsysteem. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is thans bezig, met het samenstellen van een Integrated Waste Management Plan voor Suriname, welke niet alleen het huisafval adresseert maar elke vorm van afval”, merkte het staatshoofd op.

In het kader van het Minamataverdrag, zal verdere uitvoering worden gegeven aan de verplichtingen die uit deze conventie voortvloeien. Het traject om de import van kwikhoudende producten stop te zetten, wordt nu ingezet. Na de voorbereidende fase in 2021, zal er in 2022 een realistische uitfaseertraject worden ingezet voor kwikhoudende producten. De biodiversiteit en natuurlijke bronnen zijn van onschatbare waarde zijn.

President Santokhi vindt “het van eminent belang om onze biodiversiteit duurzaam te beheren. In het dienstjaar 2022 zal het ministerie van ROM van start gaan met het actualiseren van de nationale biodiversiteitsstrategie en het bijbehorend actieplan”, benadrukte de regeringsleider.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

5 REACTIES

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameHet milieu wordt in 2022 een prioriteit