zondag 21 april 2024
27.2 C
Paramaribo
9.5 C
Amsterdam
0
(0)

Hervorming Sociaal Zekerheidsstelsel met hulp ILO

lees ook ...

Twins Kapsalon partner in succesvolle Kappers-A opleiding on...

Zeventien cursisten van de Kappers-A opleiding hebben hun certificaat in ontvangst genomen na het succesvol afronden van hun opleiding, aangeboden onder het project: ‘Wroko fu mek moni’. Minister Stev...

De missie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) 05-09 juli is afgesloten met een debriefing. De delegatie deed verslag aan minister Steve Mac Andrew over het verloop van de gehouden consultaties en de verzorgde training. De missie was in Suriname op verzoek van de regering van Suriname, om het land technisch bij te staan bij de hervorming van het sociaal zekerheidsstelsel.

Bij deze gelegenheid bedankte de bewindsman de ILO-sociale protectie expert Ariel Pino, en de consultant Arthur van Meerendonk, voor hun technische assistentie en inzet. Tegen de achtergrond van het streven naar fatsoenlijk werk voor iedereen, ziet de minister een goed functionerend sociaal zekerheidsstelsel als een cruciale voorwaarde.

Het bezoek van de missie betekent voor hem een aanzet om te komen tot een goed beeld van het huidig sociaal zekerheidsstelsel in Suriname, zodat op basis van de resultaten bepaald kan worden wat er gedaan moet worden om een duurzaam sociaal zekerheidsstelsel te garanderen in ons land.

Uit het verslag van de missie is gebleken dat alle stakeholders bereid zijn om te participeren in het proces om te komen tot een goed functionerend stelsel. De missie heeft vooral gefocust op voorzieningen, die de staat verschaft of moet verschaffen, namelijk pensioenen, ziektekosten- en zorgverzekeringen, ongevallen- en beroepsziekte verzekeringen, zwangerschapsverlof voorzieningen en andere sociale uitkeringen en tegemoetkomingen.

Bij het in kaart brengen van de verschillende vormen van sociale protectie in Suriname bleek hoe omvangrijk, versnipperd, verdeeld, verspreid en divers het sociaal zekerheidsstelsel in Suriname is. De missie waarschuwde dat er veel verspilling plaatsvindt en dat dit zo zal blijven als de verschillende onderdelen van het stelsel niet op elkaar afgestemd worden. De missie heeft aangeven dat het sociaal zekerheidsstelsel in kaart gebracht zal worden op basis van de structuur zoals aangegeven in de ILO Conventie No. 102 en de Social Protection Floor Recommendation van de ILO.

Aan de training en de ‘mapping’ deden mee relevante ministeries en instanties als Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Financiën en Planning, het Algemeen Bureau voor de Statistiek, het Planbureau en enkele raden en instituten die verantwoordelijk zijn voor de basiszorg, pensioen en zwangerschaps- en bevallingsverlof. De missie had ook gesprekken met de vakbeweging en het bedrijfsleven.

Bij de debriefing werd zowel door Mac Andrew als de ILO-functionarissen het belang onderstreept van arbeidsmarktinterventies, zoals vakscholing, ondersteuning van klein-ondernemerschap en arbeidsbemiddeling, waardoor burgers weerbaar worden en hun afhankelijkheid van sociale zekerheid verminderd wordt. Bij deze gelegenheid verzekerde de voorzitter van de Monitoringscommissie Decent Work Country Programme Suriname II, Glenn Piroe, de missie van actieve ondersteuning en medewerking vanuit de zijde van de commissie.

De door de ILO ingeschakelde experts zullen over circa 2 maanden weer een on-site missie afleggen om hun werkzaamheden voort te zetten. De verwachting is dat de experts medio 2023, bij een normaal verloop van het proces en beschikbaarheid van de benodigde data, aanbevelingen geformuleerd zullen hebben. De analyse van het sociaal zekerheidsstelsel zal zowel kwantitatief (cijfermatig) als kwalitatief zijn. Bij het laatste zal men kijken naar coördinatie, operationeel management alsook wetgeving

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameHervorming Sociaal Zekerheidsstelsel met hulp ILO