Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Herdenking 8 decembermoorden: “dit is een nieuw begin”

Geplaatst

op

door

Nabestaandenvan de Decembermoorden kwamen vandaag bij elkaar in Fort Zeelandia voor dejaarlijkse herdenking van de 15 slachtoffers.

De vijftien mannen zijn erbij. Hun namenstaan op de plaquette op het Bastion Veere, op de plek waar ze stierven voorhet vuurpeloton. Hun verhalen staan op borden. Hun gezichten staan op groteafbeeldingen in de tent op de binnenplaats van Fort Zeelandia, waar tientallennabestaanden samenzijn om de Decembermoorden te herdenken.

Gerechtigheid

De weg naar gerechtigheid duurde lang. Elkjaar kwamen de nabestaanden op 8 december bij elkaar in Fort Zeelandia om teherdenken. En elke jaar bleef de hoop dat ooit de daders gestraft zoudenworden. Dat punt is nu bereikt. Het maakt de afbeeldingen van de slachtoffersnog iets mooier, de herinnering net iets levendiger, maar de pijn van hun doodook net iets groter. Ze worden met gezang en gebed geëerd.

Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de stichting 8 december 1982 enneef van de vermoorde universiteitsdocent Sugrim Oemrawsingh, is blij dat eeneind is gemaakt aan alle ‘kwaadaardige leugens’. Vijftien helden voordemocratie en rechtsstaat werden vermoord. Het doel van de moordenaars was hetflikkerende licht van vrijheid, recht en democratie te doven. Ze misten hundoel’’, zegt hij in zijn toespraak.

Het vonnisbewijst dat de strijd nooit moet worden opgegeven, zegt Sunil Oemrawsingh. De slachtoffersmogen trots vanuit de hemel neerkijken. Rust is nu hun deel. Maar onze taak isnog niet voorbij. Het vonnis opent de deur voor onze samenleving naar hetSuriname waar zij toen voor vochten. Dit is niet het einde. Dit is een nieuwbegin.’’2 Accent 5;\l

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Wagens, motorfietsen en fietsen voor politie

Geplaatst

op

door

Als het aan korpschef Roberto Prade van het Korps Politie Suriname (KPS) ligt, mag de samenleving niet meer horen dat er geen politievoertuigen zijn. Hij heeft de sleutels van een tweede partij van 75 politievoertuigen in ontvangst genomen en daarmee ook symbolisch de sleutels van 50 motorfietsen voor de Motor Surveillance Dienst (MSD) en 80 fietsen voor de Bikers Unit.

De directeur Operationele Diensten van het ministerie van Justitie en Politie, Olton Helstone, nam de sleutels uit handen van de Managing Director van Rudisa Motors .N.V., Anand Pherai en overhandigde ze vervolgens aan de korpschef Prade. De korpschef zegt zeer ingenomen te zijn met deze kwantitatieve als kwalitatieve aanwinst voor wat betreft de middelen van het korps.

“De zichtbaarheid van de politie zal niet ontbreken wanneer deze voertuigen ingezet zullen worden. We mogen niet ontevreden zijn, omdat ons wagenpark is versterkt. We zullen het scherp in de gaten houden, want we moeten geen situatie krijgen van verspilling van de voertuigen, wagi lai, dus weh rij ‘ala dol’. Nee, daaraan gaan we niet meewerken”, zegt de politiebaas.

Hij geeft aan dat ervoor gezorgd zal worden dat het wagenpark zodanig wordt gemanaged, dat de voertuigen voor een langere periode behouden blijven. Deze voertuigen worden ingezet bij de surveillance van de politie en bij calamiteiten.

Directeur Helstone is overtuigd dat er met deze politievoertuigen, motorfietsen en fietsen inderdaad een goede aanvulling is gedaan bij het wagenpark. Dit jaar wordt er volgens Helstone nog een partij motorfietsen en vier sleepauto’s voor het korps gekocht.

Lees verder

Suriname

Regering hoopt met Huurwet structurele bijdrage te leveren aan oplossen huisvestingsproblematiek

Geplaatst

op

door

De regering hoopt met de Huurwet Woonruimte een structurele bijdrage te leveren aan het oplossen van het huisvestingsvraagstuk in Suriname. De wet is op dinsdag 21 januari met algemene 29 stemmen door het parlement aangenomen. Met deze wet wordt volgens minister Soewarto Moestadja, als regeringscoördinator in De Nationale Assemblée (DNA), een verdere stap gezet in het verbreden van de wettelijke infrastructuur over huisvesting in Suriname.

Volgens de regeringscoördinator hebben opeenvolgende regeringen – ook die waar hij minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is geweest – geprobeerd het huisvestingsprobleem aan te pakken, echter meer met ad hoc besluiten dan door middel van wetgeving. De oorspronkelijke ontwerpwet houdende regels inzake huur en verhuur van woonruimten en instelling Huurcommissie (Huurwet Woonruimte), is ingediend door de parlementariërs Jennifer Geerlings-Simons en Rossellie Cotino.

De aangenomen Huurwet Woonruimte vervangt de Huurbeschermingswet van 1949, die niet meer bij de tijd bleek te zijn. De nieuwe wet biedt aan zowel huurders, als verhuurders bescherming en moet voorkomen dat huurders zijn overgelaten aan de grillen van verhuurders, die exorbitante bedragen, vaak in valuta, vragen. Aan de andere kant biedt het ook mogelijkheden dat de verhuurder niet meer machteloos staat wanneer hij zijn huis terug wil.

Assembleevoorzitter Geerlings-Simons wiens plaats gedurende de behandeling en aanname van de ontwerpwet door Cotino werd ingenomen, merkte wel op dat de huurprijzen alleen maar omlaag kunnen gaan door meer huizen te bouwen voor mensen die dat nodig hebben. Volgens haar werkt de regering hieraan.

De ABOP-fractie onthield zich van stemming, terwijl de PL- en NPS-fractie aangaven dat onder voorbehoud te doen. Bee gaf aan dat zijn partij er niet van overtuigd is, dat de nieuwe wet voor ordening gaat zorgen in de sector. “Wij menen dat er sociale eruptie kan plaatsvinden”, sprak de parlementariër. Zijn collega Ingrid Karta-Bink van de PL-fractie sprak de hoop uit dat de wet de werkelijke oplossing brengt in de huisvestingsproblematiek. “Mocht de wet manco’s vertonen dan zullen we na 25 mei 2020 veranderingen plegen, zodat de sector geordend wordt”, stelde ze.

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen