dinsdag 20 februari 2024
31 C
Paramaribo
9.7 C
Amsterdam
0
(0)

Gewijzigde Covid maatregelen

lees ook ...

Koersen omlaag: CBvS deelt driemaal daags koersen via websit...

De Centrale Bank van Suriname publiceert driemaal per dag wisselkoersen op haar website, zoals aangegeven op haar sociale mediakanaal. De bank benadrukt dat zij de wisselkoersen niet...

In essentie is onderstaande gewijzigd: De MoHaNa-regels hebben thans de status van dringend advies, het samenscholingsverbod is volledig opgeheven, maatregelen met betrekking tot het inreisbeleid en grenspassges zijn aangepast.

Vanaf woensdag 13 april gelden de volgende maatregelen tot nader order:

De algemene maatregelen: Het dragen van mond- en neusbedekking in gesloten ruimtes, bij grote indoor samenkomsten (meer dan 50 personen) en op plekken waar de nodige afstand niet kan worden bewaard. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-19 afstand altijd in acht. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.

In de periode van 13 april 2022 tot nader order, is het uitsluitend met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Management Team, toegestaan om commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook open te hebben, evenals commerciële- en privé evenementen

Ingaande 13 april 2022 tot nader order, zijn uitsluitend vluchten uit de navolgende landen toegestaan in het Surinaams luchtruim: Nederland, de Nederlandse Antillen, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië, Panama, Trinidad & Tobago, de Verenigde Staten van Amerika, Cuba en de Dominicaanse Republiek: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer.

Voor Haiti is uitsluitend personenverkeer toegestaan voor ingezetenen van de Republiek Suriname en personen die zullen worden ingezet bij de ontwikkeling van specifieke sectoren na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Surinaamse autoriteiten aan de bedrijven. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de periode van 13 april 2022 tot nader order het goederen- en personenverkeer te water toegestaan zijn.

Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen van 13 april 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland(outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen uitsluitend indien zij voor in- en outbound personenverkeer aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus.

Een persoon wordt als volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel beschouwd indien twee weken zijn verstreken na de tweede vaccinatie van de vaccins: AstraZeneca (Vaxzevria), AZD1222 (SK Bioscience Co Ltd.), Covishield, Covaxine, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm and Sinovac of dat er twee weken zijn verstreken na de eerste vaccinatie van het vaccin Johnson & Johnson / Janssen & Janssen of twee weken zijn verstreken na de tweede vaccinatie van de vaccins: Soberana 1, 2, plus of Abdala of Spoetnik V, onder de voorwaarde dat een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname kan worden getoond, en op de derde dag na aankomst in Suriname een SARS-CoV-2 antigeen test is afgenomen bij een officieel door het Ministerie van Volksgezondheid geaccrediteerde testlocatie.

Kinderen jonger dan 18 jaar zijn vrijgesteld en worden daarom als volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel beschouwd.

Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus en ingezetene zijn van Suriname of diplomaten zijn zullen van 13 april 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen uitsluitend indien zij in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname.

Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van de voorwaarde om een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat of een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat te tonen.

Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine

Onverminderd hetgeen ter zake bij of krachtens de Besmettelijke Ziektenwet 1953 of een andere wettelijke regeling is bepaald of besloten, is het personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameGewijzigde Covid maatregelen