dinsdag 26 september 2023
32.1 C
Paramaribo
16.1 C
Amsterdam
3.8
(4)

Gevolgen voor meisjes uit vaderloze gezinnen

lees ook ...

President Santokhi presenteert in New York investeringsmogel...

Als eregast in New York presenteerde het staatshoofd op 17 september 2023 aan een groot gezelschap buitenlandse investeerders, investerings mogelijkheden in Suriname, en benadrukte dat Suriname open s...

Doctor Odette Girigori, gehuwd van Brummen heeft als psycholoog van Curacao de gevolgen voor meisjes en jonge vrouwen onderzocht die opgroeiden in vaderloze gezinnen. Problemen als armoede, lager sociaal aanzien en verlatingspijn, die daaruit voortvloeien, hebben generatie lange gevolgen, zo bleek uit dr. Girigories onderzoek. Zij onderzocht 800, meest Afro Curacaosche gezinnen en bedacht ook een oplossing om de problemen van vaderloze gezinnen te verminderen.

Waarom
Een deel van het bestaan van vaderloze gezinnen is terug te voeren op de slavernij toen Afrikaanse mannen zelden of nooit vader konden zijn. In Suriname hebben de Rooms Katholieke en Evangelische Broeder gemeenten trouwen wel gestimuleerd, zo ook de Volle Evangelie gemeenten. Hoe komt het dat de traditie voor een kerkelijk of burgerlijk huwelijk in Curacao er niet is bij 40% van de bevolking wat vaak vaderloze gezinnen oplevert?
Een onderzoek in Suriname zou waarschijnlijk een soort gelijke uitslag tonen. In haar afstudeer onderzoek vond de latere doctor het antwoord vanuit de Life History Theory. Dit is het idee, de theorie, dat de gezinssituatie waarin het meisje opgegroeid, haar life history, haar levensgeschiedenis zich vaak herhaalt, door de keuzen die zij in haar leven maakt.

Vaderrol
“Mijn kinderen komen niets te kort”, zeiden een aantal moeders die een redelijk bestaan voor hun kinderen hebben. Materieel kunnen kinderen het redelijk hebben, maar er zijn toch vaardigheden die kinderen beter van een toegewijde vader of vaderfiguur leren plus hebben vaders meer autoriteit om grenzen te trekken voor kinderen en focus te houden op hun school en verdere opleiding.
Met hier en daar uitzonderingen en variaties is er een overzicht (spectrum) gemaakt van wat meestal gebeurt, het Life History Spectrum. Hierin zag dr. Girigori dat de keuzen die jonge meisjes en -vrouwen maken op hun levenspad (life strategies) verschillen en zich uitsplitsen als Snel-snel Leven versus Rustig Leven.

LIFE HISTORY SPECTRUM

Slow Life Strategy (Rustig leven) Fast Life Strategy (Snel-snel leven)

Vader aanwezig Vader afwezig

Denkt oud te worden Denkt niet oud worden

Veilige omgeving Onveilige omgeving, armoede en criminaliteit

Geen haast om te rijpen Genoodzaakt om snel te rijpen
Kan genieten van zijn/haar kinderjaren

Begint relatief later met seksuele relaties Begint relatief vroeg met seksuele relaties

Investeert in stabiele relaties Stabiele relatie is geen pre

Kan lange termijn doelen stellen en gratificatie Moeite met het stellen van lange termijndoelen uitstellen en het uitstellen van gratificatie

Voorkeur voor weinig kinderen (hoge kwaliteit- Voorkeur voor veel kinderen( hoge kwantiteit, lage
lage kwantiteit) kwaliteit)

Meer gericht op “ partnerschap” ipv “ moeder worden” Meer gericht op moederschap i.p.v. partnerschap
Gericht op “mating” ipv “parenting” Meer gericht op “parenting” ipv “mating”

Oplossing
Ook al zou een meisje zonder vader tot de elite behoren wat inkomen betreft, is de pijnlijke waarheid dat zij nog steeds te kort schiet als zij geen oprechte vaderlijke aandacht krijgt van haar biologische vader, een leraar, coach, of ander vaderfiguur. Ook jongens kunnen zonder behoorlijke vader of vaderfiguur ontaarden in losbandigheid en zelfs criminaliteit. Maar dit onderzoek heeft zich gericht op meisjes die in de gevoelige leeftijd tussen 4 en 7 jaar en tussen 11 en 13 jaar geen vader in hun leven hebben. Als een vader zijn gezin verlaat, of geen gezin vormt met de moeder van zijn kind is het belangrijk om toch samen het ouderschap te delen. Het is niet gezond als de moeder de -normale- vader geen kans geeft om deel uit te maken aan het leven van zijn kind of kinderen.

Vorming
Vorming op school, om meisjes te stimuleren goed na te denken over voordelige keuzen in hun leven, heeft een positieve invloed. Voorlichting en zelfs wekelijkse klassengesprekken over de voordelen van het uitstellen van seks en het krijgen van kinderen, hebben een duidelijke, goede invloed op tienermeisjes en jongens. Dat bleek op de ulo en mulo in Moengo, toen een actieve en oprechte biologieleraar,(Hugo den Boer) discussies en creatieve expressie hierover stimuleerde. Elke week maakte een andere leerling een poster en een slagzin in hun eigen taal over dit onderwerp. Het bewustzijn groeide om in plaats van vroege zwangerschap en een zwaar en armoedig leven, verder te gaan met studie om een betere kans te hebben op prettig werk tegen een goed salaris. De tienerzwangerschappen daalden van enkele tientallen per jaar naar 0.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Column, Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeColumnGevolgen voor meisjes uit vaderloze gezinnen