maandag 4 maart 2024
29 C
Paramaribo
11.4 C
Amsterdam
0
(0)

Genderrollen en patriarchale opvattingen over gender

lees ook ...

Brunswijk: “Suriname en Afrika onderhandelen over rech...

Er worden thans gesprekken gevoerd over een ambitieus plan om een rechtstreekse vliegverbinding tot stand te brengen tussen Suriname en het Afrikaanse continent, zegt waarnemend president Ronnie Bruns...

De ‘Landelijke Gezondheidsenquête onder Vrouwen voor Suriname 2019’ werd gehouden om de volgende zaken te onderzoeken. Het is gebleken dat 32 procent van de vrouwen tenminste één handeling van lichamelijk en/of seksueel geweld door een intieme partner heeft ervaren in haar leven. Ook geeft dit onderzoek het resultaat voor stellingen die egalitaire (gelijkheids) opvattingen over gender weergeven.

Hierbij werden alle ondervraagden (vrouwen tussen 15-64 jaar) stellingen voorgehouden over de rol van een vrouw in relatie tot haar man, gezin, thuis en financiën. Hieruit bleek het volgende: 96 procent was het mee eens dat vrouwen en mannen het gezag binnen het gezin zouden moeten delen; en minder overeenstemming (77procent) dat vrouwen hun eigen geld naar eigen inzicht zouden moeten kunnen uitgeven.

Bij de patriarchale opvattingen over gender zien we dat 62 procent van de vrouwen het ermee eens is dat het normaal is dat mannen hoofd van het gezin zijn en 65 procent het ermee eens is dat het de taak van een vrouw is om zorg te dragen voor haar huis. Minder vrouwen zijn geneigd het ermee eens te zijn dat vrouwen hun man altijd zouden moeten gehoorzamen (31procent) of dat vrouwen verplicht zijn om seks te hebben met hun man (22 procent).

Helaas moet gesteld worden dat er in onze samenleving gendernormen/ rollen/ culturele opvattingen bestaan die mogelijke risico factoren zijn bij intiem partnergeweld en het gebruik van geweld aanmoedigen. Daarom is het aan te bevelen bewustwordings campagnes op het terugdringen van gender gerelateerd geweld te richten op het veranderen van patriarchale opvattingen en normen, het belang van gendergelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheden.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameGenderrollen en patriarchale opvattingen over gender