Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Geestelijke leiders in Suriname roepen op tot ethisch verantwoord gedrag tijdens verkiezingen

Geplaatst

op

Verkiezingen Su

In artikel 1 van de grondwet van Suriname staat: “De Republiek Suriname is een democratische Staat gebaseerd op de soevereiniteit van het volk”. Artikel 52 zegt dat de politieke macht bij het volk berust. Verkiezingen moeten daarom gezien worden als het tot uiting brengen van die soevereine wil door het volk.

Verkiezingen zijn een vitaal onderdeel van een werkbare democratie en het verkiezingsproces dient daarom eerlijk en transparant te zijn, zodat elke kiezer op de kiezerslijst voorkomt, en in alle vrijheid – met gegarandeerde geheimhouding – zijn/haar stem kan uitbrengen.

Suriname staat tot nu toe bekend om eerlijke verkiezingen, een predicaat dat gehandhaafd dient te worden. Maar democratie vereist permanente waakzaamheid, niet alleen van de verkiezingsautoriteiten, maar ook van de media, van maatschappelijke organisaties en van alle burgers. Wij zullen samen ons moeten committeren aan vrije, geheime, eerlijke en transparante verkiezingen.

Het Comité Christelijke Kerken (CCK), de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) en het Platform van Christelijke Leiders (Platform) willen in dit verband, vanuit hun religieuze inspiratie, een bijzonder beroep doen op de politieke partijen die – actief dan wel passief – aan de verkiezingen deelnemen en op de politieke leiders, die de komende weken de politieke podia zullen betreden en in de media verschijnen om:

– respect op te brengen voor het verlangen van het volk naar integer leiderschap, gericht op welzijn, groei en ontwikkeling;

– zich toe te leggen op:
a. het respecteren van principes van rechtvaardigheid;
b. het bevorderen van een harmonische samenleving;
c. eerlijkheid en openheid in toespraken en onderlinge discussies;
d. het presenteren van duidelijk uitgewerkte constructieve ideeën en plannen voor de toekomst van ons land, waarbij de beleving van mensenrechten en duurzame menselijke ontwikkeling wordt nagestreefd binnen onze democratische rechtsstaat;

– zich te onthouden van:
a. het direct dan wel indirect aanzetten tot etnische en religieuze verdeeldheid, inclusief het gebruik van denigrerende verwijzingen naar etnische en/of religieuze kenmerken van tegenstanders en medeburgers;
b. het maken van negatieve toespelingen op kenmerken van het persoonlijk leven van politieke tegenstanders;
c. het verkondigen van onwaarheden, het uiten van valse beschuldigingen en het doen van loze beloften;
d. het toebrengen van directe en indirecte materiële en immateriële schade aan politieke tegenstanders.

In het bijzonder willen het CCK, de IRIS en het Platform nadrukkelijk een dringend beroep doen op propagandisten, burgers, kiezers, en ook religieuze leiders om zich te onthouden van het verspreiden van geruchten en het aanzetten tot haat en verdeeldheid binnen onze vreedzame samenleving.

Het CCK, de IRIS en het Platform hopen verder dat alle kiezers gebruik zullen maken van hun democratisch recht om te stemmen, en dat zij zich bij hun keuze laten leiden door het lange termijn welzijn van ons allemaal, en niet slechts hun persoonlijk korte termijn voordeel.

Het CCK, de IRIS en het Platform doen ook een beroep op de leiding en eigenaren van mediabedrijven en op journalisten van radio, televisie en krant, inclusief online media om de principes van hoor en wederhoor, objectiviteit, neutraliteit en evenwichtigheid in de verslaggeving in acht te blijven nemen. Wij roepen met name de staatsmedia op om zich ook te houden aan deze journalistieke standaarden in het belichten van alle politieke partijen en hun kandidaten.

Tenslotte roepen wij alle actoren op om continu rekening te houden met gevoeligheden binnen de mooie multiculturele en multireligieuze samenleving die Suriname is, om te garanderen dat rust en harmonie in ons land zowel in de aanloop tot als na afloop van de verkiezingen, ongeacht de uitslag, wordt gewaarborgd.

Paramaribo, 8 mei 2020

Comité Christelijke Kerken
(Anglicaanse Kerk, Evangelische Broedergemeente in Suriname, Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname, Hervormde Kerk in Suriname, Leger des Heils, RK Bisdom Paramaribo)

Interreligieuze Raad in Suriname
(RK Bisdom Paramaribo, Santan Dharm Maha Sabha, Arya Dewaker, Surinaamse Islamitische Vereniging, Madjlies Moesliemien Suriname)

Platform Christelijke Leiders

Suriname

Binnenlandse Zaken: Herstel stemmen 32 stembureaus niet correct

Geplaatst

op

Verkiezingen Su

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat geluiden op social media die aangeven dat de stemmen van nog 32 stembureaus moet worden herteld, niet correct is. Vandaag zijn volgens het hoofdstembureau van Paramaribo de stemmen van 168 herteld en afgerond. De werkzaamheden zullen morgen worden voortgezet.

De data van nog 64 stembureaus in Paramaribo moet nog uit het proces- verbaal voor de telling van de DNA- stemmen ontvangen worden. Na ontvangst zal de verwerking starten in het programma waar de officieuze uitslag wordt gedeeld met de media, politieke organisaties en het OKB.

Het ministerie geeft verder aan dat zodra de informatie van het Hoofdstembureau ontvangen is, die zal worden verwerkt op de speciale website voor de formele uitslag. – Culturu.com

Lees verder

Suriname

Crèches en peuterscholen in Suriname mogen deuren vanaf 1 juni weer openen

Geplaatst

op

Angela Salmo, Directeur Sociale Zaken. Foto Nii

Crèches en peuterscholen hebben toestemming gekregen om vanaf 1 juni hun deuren weer open te doen. Deze mededeling heeft de directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Angela Salmo, gisteren gedaan tijdens de COVID-19-persupdate.

De toestemming wordt verleend met goedkeuring van het ministerie van Volksgezondheid, dat ook de veiligheidsregels waaraan de opvanginstellingen zich moeten houden, heeft opgesteld. De Sozavo- directeur benadrukt dat er specifieke veiligheidsregels zullen gelden die door de crèches en peuterscholen moeten worden nageleefd. Vanaf 1 juni mogen personen in tehuizen en andere opvanginstellingen weer bezoek ontvangen.

Salmo zei verder dat de financiële ondersteuning aan crèchehouders en crèchemedewerkers onverkort doorgaat. Registratie vindt uitsluitend plaats bij het Bureau Opvanginstellingen van het ministerie van Sozavo aan de Waterkant, terwijl de uitbetalingen plaatsvinden aan bij de Stichting Volkshuisvesting aan de Madeliefjesstraat.

Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen