vrijdag 31 maart 2023
30 C
Paramaribo
10 C
Amsterdam
0
(0)

GCF Fondsen voor Surinaamse klimaatprojecten

lees ook ...

BGVS reageert op bekendmaking schaarste aan anesthesie medic...

De Vereniging van Anesthesiologen Suriname heeft bekend gemaakt dat essentiële anesthesie medicatie, niet in voorraad is. Het BGVS deelt in verband met het bericht van boven genoemde vereniging, het v...

De ‘Caribbean Natural Resources Institute’ (CANARI)  organiseerde op 29 juli jongstleden in samenwerking met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu de tweede awareness and knowledge sharing virtuele vergadering met verscheidene maatschappelijke organisaties (CSOs) in Suriname. Deze activiteit valt onder het ‘Regional Green Climate Fund Readiness Project: Enhancing Caribbean Civil Society’s Access and Readiness for Climate Finance.’

De reden van deze conferentie is klimaatverandering en de daaraan gerelateerde rampen die een grote uitdaging vormen voor Caribische landen in ontwikkeling, waaronder ook Suriname.  Het besef dringt door dat het dringend nodig is om onze gemeenschappen in het kader van klimaatverandering in verhoogde mate weerbaar te  maken maar nog meer om handelingen die tot opwarming van de aarde leiden tot een absoluut minimum terug te dringen.

De maatschappelijke organisaties(CSO’s) bevinden zich in een goede positie om bij een bottom-up benadering een betekenisvolle spilfunctie  te vervullen  door bijvoorbeeld samen te werken met lokale gemeenschappen die een groot risico lopen, waaronder kwetsbare groepen , zoals boeren, vissers, vrouwen, huishoudens en bedrijven die natuurlijke hulpbronnen in hun productieprocessen aanwenden. Veel CSO-geleide projecten zijn momenteel kleinschalig, hebben korte termijn perspectieven en zijn niet of nauwelijks gekoppeld aan voornemens van de publieke (en de private) sector op het gebied van klimaatverandering en hebben beperkte toegang tot financiering.

De focus van het CANARI project is om de capaciteit van CSOs te vergroten om projecten te ontwerpen en/of te managen en om binnen dit geheel hun toegang tot klimaatfinanciering mogelijk te maken. Het gaat daarbij om klimaat adaptatie- en mitigatieprojecten op zowel nationaal als regionaal niveau. De bedoeling van de virtuele vergadering die op 29 juli jl. werd gehouden was het verstrekken van informatie over de mogelijkheden die het Green Climate Fund(GCF) biedt voor projecten die de negatieve effecten van klimaatverandering beogen te bestrijden.

Het ministerie is sinds begin van dit jaar ingesteld als de National Designated Authority (NDA) voor het GCF fonds, wat betekent dat een ieder in Suriname die via het GCF een klimaatproject wil uitvoeren zich eerst tot het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu moet richten zodat het ministerie de nodige ondersteuning kan geven en groenlicht voor financiering kan verschaffen. Voor nadere informatie over klimaatprojecten kan contact  gemaakt worden met het secretariaat van het directoraat Milieu van ROM.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameGCF Fondsen voor Surinaamse klimaatprojecten