woensdag 31 mei 2023
24.2 C
Paramaribo
12.8 C
Amsterdam
0
(0)

Gaming Board praat met belanghebbenden

lees ook ...

Suriname op weg naar ideale interculturele samenleving

Een ideale intercultuele samenleving is Suriname nog niet, zo toonde theoloog professor Franklin Jabini aan onlangs aan in zijn lezing in opdracht van het Trooninstituut. In een ideale interculturele ...

De Gaming Board had op maandag 26 juli een stakeholdersoverleg met ongeveer 20 vergunninghouders van casino’s en kansspelkantoren. De groep bestaande uit directeuren, managers en compliance officers uit de kansspelsector heeft op maandag 26 juli geparticipeerd aan het virtueel overleg.

Addis Peneux-Waterberg, directeur van de Gaming Board, gaf aan dat er verschillende aspecten zijn besproken tijdens het overleg. De recent aangekondigde richtlijnen van de Gaming Board met betrekking tot anti-money laundering en anti-terrorismefinanciering(AML) werden besproken. Daarnaast kwamen ook het hebben van compliancebeleid en het aanstellen van een compliance officer ter sprake.

De sector gaf aan blij te zijn met de aangekondigde richtlijnen, omdat er behoefte voor bestond. Zij verwacht dat bij toekomstige richtlijnen deze realistisch zullen zijn voor de uitvoering. Zij haalde aan dat er in het verleden regels zijn gemaakt voor de sector die niet uitvoerbaar zijn, omdat de regels geen rekening hielden met de situatie binnen de sector. De leiding van de Gaming Board stelt dat zij zich eerst zal oriënteren binnen de sector alvorens specifieke richtlijnen te maken om zo de effectiviteit van de regels te waarborgen.

De sector ziet graag specifieke richtlijnen die te maken hebben met de herkomst van middelen van bezoekers werkzaam binnen de informele sector, het doen van enhanced due dilligence (EDD) en het toepassen van een risk-based approach. Verder bestaat ook de behoefte aan een ‘politically exposed person'(PEP’s) lijst. De Gaming Board toonde zich bereid zich hierop te richten en zal verder naar behoefte van de sector specifieke trainingen organiseren.

De participanten aan het overleg uitten ook hun bezorgdheid over de legitimatieplicht bij de casino’s en kansspelkantoren, omdat hierover nog veel onbegrip heerst bij de bezoekers. Ook werd er aandacht gevraagd voor de af te dragen belastingen. De sector vindt dat zij vanwege de COVID-19-pandemie langdurig gesloten zijn geweest. Met betrekking tot dit aspect verwees de Gaming Board hen naar de fiscus.

Financial inclusion van de kansspelsector kwam ook ter tafel. De sector zegt geconfronteerd te zijn met de-risking door diverse lokale banken, waaronder ook hun personeelsleden. Dit heeft als gevolg dat zij geen bankrekeningen kunnen aanhouden bij de banken. Volgens de Gaming Board wordt de casinosector nog steeds gerekend tot één van de hoog risicosectoren voor wat betreft AML/CFT.

Mede gelet daarop is het van belang dat deze sector mee werkt aan de off- en onsite controles door het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen, de Gaming Board. Het is van belang dat zij de wet- en regelgeving, inclusief de richtlijnen uitgevaardigd door de Gaming Board, naleven. Ook dienen ze tijdig aan hun meldplicht te voldoen.

De Gaming Board kijkt tevreden terug en zal mede gelet op de landenevaluatie op het stuk van anti-money laundering en anti-terrorismefinanciering, het volgend jaar gesprekken voeren met de sector.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameGaming Board praat met belanghebbenden