woensdag 31 mei 2023
24.7 C
Paramaribo
11.5 C
Amsterdam
0
(0)

EZ minister wil betaalbare, volwaardige voedselpakketten

lees ook ...

Wegafsluiting ivm asfaltering Domineestraat

Het Korps Politie Suriname heeft bekend gemaakt, dat in verband met asfalteringswerkzaamheden aan de Domineestraat, een gedeelte van de weg zal worden afgesloten. Het weggedeelte dat wordt afgeslot...

Het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft de vorige week met het Platform van Importeurs in Suriname (PLIS) strategieën besproken om levensmiddelen tegen lagere prijzen te kunnen leveren aan de gemeenschap. Tijdens deze bespreking werden ook de knelpunten die leiden tot stijgende winkelprijzen van goederen aangekaart.

Enkele redenen van de verhoogde prijzen hier te lande zijn de verhoogde grondstofprijzen in het buitenland met als gevolg hogere FOB(Free on Board) prijzen, de enorm verhoogde zeevrachttarieven met als gevolg hogere CIF(cost, Insurance, Freight) prijzen, de beperkte afvaartcapaciteit met als gevolg mogelijke schaarste die weer prijsverhpgingen in de hand werken, invoerrechten die geheven worden op verhoogde vrachtkosten en de verhoogde Elektriciteits-en operationele kosten.

De importeurs hebben er met name op gewezen dat de invoerrechten die worden geheven op de verhoogde vrachtkosten en de verhoogde opslagkosten van de containers, hun weerslag hebben op de prijzen van de goederen. Ze zien graag dat de overheid, met name de Douane zo efficiënt mogelijk werkt, zodat producten niet te lang op de haven hoeven te liggen en de kosten niet onnodig omhoog hoeven te gaan.

Verder benadrukte de PLIS, dat door de verhoogde operationele kosten, zoals elektriciteit, transport en salarissen, ook de uiteindelijke kostprijs van de goederen stijgt. Hierdoor komt de koopkracht onder druk te staan, met als gevolg dat kleinere winkeliers langer met hun voorraden komen te zitten en daardoor slechts de hoognodige, goedkope producten aanschaffen om hun winkelvoorraad aan te vullen.

“De winstmarges zijn onder druk en zo ook de bestaanszekerheid van de bedrijven.”Het Platform ziet belastingverlichtende maatregelen voor bedrijfsvoering dan ook als een korte termijn oplossing voor de steeds stijgende bedrijfskosten en prijzen van voorraad goederen. Minister Saskia Walden, gaf aan dat er vanuit de regering enkele maatregelen zullen worden getroffen ter versterking van de koopkracht. Hierover zal het platform nog de nodige informatie krijgen.

Ten aanzien van de invoerrechten worden er vanuit het ministerie van EZ 3 modellen uitgewerkt om de regering van advies te dienen. Daarbij wordt beoogd de vrachtkosten van importen, zoals vastgesteld in de CIF-prijs te baseren op een lagere basisbedrag om de invoerrechten en zo de invoerrechten naar beneden te krijgen.

Verder heeft de bewindsvrouw een voorstel gedaan aan de PLIS om mee te werken aan de samenstelling en landelijke distributie van een basisgoederen pakket voor een sociaaltarief, waarvan de inhoud voldoet aan de maandelijkse levensmiddelenbehoefte van een gezin van gemiddeld 5 personen, gebaseerd op een dieet van 2000 calorieën per dag per volwassen persoon.

Vanuit de PLIS is positief gereageerd op dit project en voorgesteld is, dat er meerdere stakeholders, zoals winkeliers, markten, DR- en RR-leden dienen worden betrokken voor het welslagen van dit landelijk project.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameEZ minister wil betaalbare, volwaardige voedselpakketten