woensdag 17 juli 2024
32 C
Paramaribo
20.8 C
Amsterdam
5
(1)

Evaluatie verstrekking BAZO-kaarten Nickerie

lees ook ...

“De wereld is van jou” met de Hakrinbank

Hakrinbank heeft in verband met haar 88-jarig bestaan een nieuwe slogan geïntroduceerd, namelijk "De wereld is van jou" en haar huisstijl verandert. De bank heeft geluisterd naar de klanten en zaken a...

President Chandrikapersad Santokhi is tijdens zijn bezoek aan Nickerie in gesprek geweest met de presidentiële werkgroep BAZO Nickerie. In juni van dit jaar had de President in Nickerie een werkgroep ingesteld die zich moet buigen over het probleem rond BAZO-kaarten. Op zaterdag 08 oktober werd met de groep de geboekte resultaten besproken op het districtscommissariaat in Nieuw Nickerie.

Stephen Madsaleh, trekker van de werkgroep, zegt dat hoewel het op sommige momenten lang heeft geduurd, er in de afgelopen periode toch heel veel mensen zijn geholpen. In augustus zijn 1140 mensen voorzien van een BAZO-kaart en in september 1220. Deze cijfers zijn ook aan het staatshoofd voorgehouden. Volgens Madsaleh was het moeilijk om in Nickerie een BAZO-kaart te krijgen, dit was een van de redenen voor de regering een werkgroep in het leven te roepen.

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) dat belast is met de uitgifte van de verzekeringspasjes, was er een versoepeling ingesteld voor personen van 0-16 jaar, 60-plussers schoolgaanden, zwangeren en mensen met een beperking of een chronische aandoening. Deze groepen kunnen op vertoon van hun ID-kaart, schoolverklaring en medische verklaringen direct geholpen worden. De mensen, ook de werkende en niet-werkende klasse, kunnen voor informatie terecht bij de speciaal daarvoor bestemde infobalie bij SZF Nickerie.

Madsaleh zegt dat er veel werk is verzet om de achterstand in te lopen. Hij ziet veel vooruitgang. Er zijn nog wel kinderziekten, maar ook die worden aangepakt voor een snellere aanpak. Aan het staatshoofd is onder meer gevraagd de beoordeling voor het verstrekken van de pasjes in Nickerie te laten gebeuren. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal zich hierover buig

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameEvaluatie verstrekking BAZO-kaarten Nickerie