zaterdag 25 mei 2024
26 C
Paramaribo
17.5 C
Amsterdam
0
(0)

‘Energy for all’, NH’s nieuwe slogan

lees ook ...

De comedyvoorstelling over de afschaffing van de slavernij. ...

Een cabaretvoorstelling over de afschaffing van de slavernij? Precies! Is dat niet veel te lang geleden? Zou kunnen! Daar heb ik toch niks mee te maken? Toch wel! Wij allemaal. Omdat wij nu eenmaal in...

Suriname heeft zich gecommitteerd aan aspect nummer 7 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit houdt in dat iedereen ter wereld tegen 2030 toegang moet hebben tot energie.(Energy for all)’ Dit doel kan bereikt worden door het ontwikkelen van hernieuwbare energie.

In dit kader voert het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in samenwerking met de lnter-American Development Bank (lDB) het project: ‘Development of Renewable Energy, Efficiency and Electrification (Su-G1001)’ uit. Component l van dit project; het vervaardigen van een wind resource map op basis van de verzamelde data van vijf opgezette masten en een sonic detection and ranging (SODAR)-unit is afgerond.

Tijdens een stakeholderssessie op donderdag 7 september 2022 zijn de resultaten van een onderzoek binnen het eerdergenoemde project gepresenteerd. Bij deze gelegenheid is de wind resource map door NH-minister David Abiamofo overhandigd aan collegaminister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Volgens minister Abiamofo was het doel van de component 1 om nagaan te gaan in hoeverre het haalbaar is om energie te genereren uit wind.

De vijf masten zijn opgezet op vijf locaties in het Surinaamse kustgebied, te weten Adyuma Hill, Commewijne, Staatsolie Saramacca, Boskamp en Clarapolder (Nickerie). Het algemeen beleid van NH richt zich op twee speerpunten, waarvan de landelijke coverage op basis van SDG 7 een van is. Het andere speerpunt is ontwikkelen van groene energie. De bewindsman geeft aan dat schone en hernieuwbare energie al een belangrijk deel uitmaakt van Surinames energiemix. In de komende jaren zal steeds meer aandacht besteed worden aan het ontwikkelen en uitzetten van beleid van hernieuwbare energiebronnen.

In het kader van de twee speerpunten heeft Suriname een financieringsovereenkomst getekend met de IDB voor het uitvoeren van het programma. Dit programma heeft als doel het bevorderen en toepassen van alternatieve energie en stimuleren van energie-efficiënte. De uitvoering van het project heeft uitdagingen gekend, waarbij de covidpandemie reizen bemoeilijkte. Desondanks hebben extra inzet, teamwerk en geloof in de doelstellingen van het project erin geresulteerd dat de windmap is afgerond.

Hiermee wordt naar zeggen van minister Abiamofo een belangrijke basis gelegd voor verder onderzoek naar Surinames capaciteit en potentie voor wind als duurzame energiebron. Het streven van de regering is om een uitgebalanceerde energiemix te bewerkstelligen; een die beantwoord aan het wereldwijde streven naar het beheersen van carbon footprint.

Ook Steven Collins (Chief of Operations IDB) en minister Nurmohamed wezen op het belang van hernieuwbare energie. Collins gaf aan dat bij het ontwikkelen van hernieuwbare energie ook arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Vanwege de wereldwijde klimaatverandering is windenergie een betere optie om verantwoordelijk met het milieu om te gaan. Volgens OW-minister moet ook worden nagegaan of Suriname met eigen onderzoekers het ontwikkelen van hernieuwbare energie kan voortzetten.

Hij zei dat het ministerie van OW twee belangrijke instrumenten op dit stuk heeft, waarvan de Meteorologische Dienst één van is. Deze dienst heeft klimatologische instrumenten in beheer en momenteel is het ministerie bezig het instituut te versterken met onderzoekers. De bewindsman is van mening dat NH en OW samen met opleidingsinstituten antwoord kunnen geven op de energievraagstukken van de overheid.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSuriname'Energy for all', NH's nieuwe slogan