donderdag 30 november 2023
28.1 C
Paramaribo
-0.6 C
Amsterdam
0
(0)

Energie Autoriteit Suriname regelt korting voor kwetsbare afnemers

lees ook ...

Commissie evaluatie Ontslagwet 2018 presenteert aanbevelinge...

De Commissie Evaluatie Ontslagwet 2018 heeft op dinsdag 20 november een validatiesessie gehouden in Torarica om een breed gedragen advies van stakeholders te bespreken voor verbetering van de werking ...

Een recent Staatsbesluit heeft voorzien in een regeling waarbij kwetsbare afnemers in aanmerking kunnen komen voor een aanzienlijke korting van 50% op hun maandelijkse stroomrekening. Kwetsbare afnemers, die zonder winstoogmerk actief zijn op het gebied van sport, religie, educatie, gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg of cultuur, en niet over voldoende financieel draagvermogen beschikken om hun volledige elektriciteitsrekening te voldoen, komen in aanmerking.

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) fungeert als de wettelijk aangewezen uitvoerder van deze regeling en zal, na goedkeuring, de lijst van kwetsbare afnemers publiceren via haar online kanalen. Als leidend orgaan in de energiesector houdt de EAS toezicht, reguleert en controleert om de samenleving en de sector adequaat te informeren.

De eerste publicatie op de EAS-website heeft reeds plaatsgevonden.
Als onderdeel van een overgangsregeling die in juli 2021 in werking trad, werd bepaald dat de 50% korting van toepassing zou zijn op de toen bestaande lijst van Sociale Afnemers van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), ook bekend als het Sociaal Tarief.

In oktober 2021 is de EAS begonnen met het overzetten van sociale afnemers naar de status van kwetsbare afnemer, zoals wettelijk bepaald voor de 50% korting op de stroomrekening. Kwetsbare afnemers kunnen zich nog steeds aanmelden voor deze regeling via de EAS-website, waarbij ze een KKF-uittreksel en een digitaal ingevuld financieel overzicht moeten verstrekken. Na screening zal de EAS de aanvraag indienen bij het ministerie van Financiën en Planning, dat de uiteindelijke goedkeuring zal verlenen, evenals de publicatie van de lijst via de EAS-website.

De EAS, als onafhankelijke autoriteit, draagt de verantwoordelijkheid voor toezicht op de energiesector, het bewaken van sectordoelen, het onderzoeken van tarieven, en het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening en prestaties in de elektriciteitssector. De organisatie blijft ongevraagd en gevraagd advies geven ter bevordering van de continuïteit in de elektriciteitsvoorziening, ten behoeve van de burgers van Suriname.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameEnergie Autoriteit Suriname regelt korting voor kwetsbare afnemers