woensdag 19 juni 2024
25 C
Paramaribo
17.5 C
Amsterdam
5
(1)

Eerste resultaten voorstudie Corantijnbrug zijn binnen

lees ook ...

Kom na ini, nyan en dringi nanga dem di deh keba 

Joel Martinus, alias Bordo of Money hond, zit in een gevangenis in Brazilië en wacht om uitgeleverd te worden. Hij ervaart de consequenties van zijn daden.  Wordt hij uitgeleverd aan Frankrijk, dan za...

Na een traject van voorbereidingen door Suriname en Guyana  werd op 04 mei 2022 door de Surinaamse regering aan het ingenieursbureau WSP Caribbean de opdracht gegeven om de nodige voorstudies te doen voor de bouw van een brug over te Corantijn rivier. Nu liggen de eerste resultaten er.

Het tracé van de brug was al bekend uit een eerdere studie; deze loopt van South Drain via een 43-meter hoge en 2100-meter lange brug naar het lange Eiland. De weg over het Lange eiland wordt ongeveer 2200-meter lang en vervolgens verbindt een lage brug met een doorvaarthoogte van 6-meter en 1100-meter lengte het Lange eiland met Guyana ter hoogte van Moleson Creek.

De brug wordt een tweebaans verbinding met een totale dekbreedte van circa 12 meter. Inmiddels is een aantal voorstudies gerealiseerd of in een ver stadium. De verkeerstudies zijn afgerond. Alle grondmechanische proeven zijn verricht waaronder sonderingen en boringen tot 60 meter diepte. De topografische studies zijn grotendeels afgerond en het digitale terrein model, waarbij het gehele terrein qua exacte hoogte en positie in kaart is gebracht middels het scannen vanuit de lucht met een drone (LIDAR), is inmiddels geleverd.

Hydrografische metingen hebben de rivierdiepten in kaart gebracht. Zowel het grondmechanische veldwerk als de topografische opnamen waren door moeilijk terrein (Lange Eiland) en de natte weersomstandigheden niet eenvoudig, daardoor is het werk vertraagd. Financiële (voor)studies zijn in draftversie ingediend. Middels een wiskundig model met variabele invoerparameters kunnen verschillende scenario’s worden doorgerekend, b.v. met verschillende bouwkosten, rentepercentages en tolinkomsten.

Met betrekking tot de juridische aspecten is een rapport in draft uitgebracht waarin een toekomstige overeenkomst tussen beide landen wordt voorgesteld. Dat de gehele brug/wegverbinding voor circa 90 procent op Surinaamse grond ligt, wordt daarbij niet vergeten. Op milieugebied is het eerste Scooping rapport bij NIMOS ter goedkeuring ingediend. Dit, nadat een vergadering met alle stakeholders was gehouden en in het rapport verwerkt. Het rapport geeft aan welke de gevolgen van de bouw van de brug op het milieu kan hebben.

De voorontwerpen van de bruggen en wegdelen zijn nu van start gegaan. Eind februari 2023 worden de tot dan toe geleverde resultaten aan de regering van beide landen (in afzonderlijke vergaderingen) gepresenteerd. Zoals gemeld zijn de grondproeven en topografische opnamen uitgelopen en wordt het project (de WSP-opdracht) vermoedelijk pas begin april 2023 opgeleverd.

Als tweede spoor werden aannemers uitgenodigd om zich te pre-kwalificeren voor de realisatie (de bouw) van het project en wel volgens het public-private-partnership model “Design-Build-Finance-Operate-Maintain”. In dit model wordt de financiering geregeld door de aannemer (investeerder), waarna deze investeerder concessierecht voor bijvoorbeeld 30 jaar krijgt.

De ingekomen aanmeldingen werden afzonderlijk door Guyana en Suriname beoordeeld. Daarna werd in een gezamenlijke vergadering de beoordelingen vergeleken en werd in goed overleg tot een gezamenlijke eindconclusie gekomen. Vijf grote aannemers hadden zich gemeld. Allen hebben zich gekwalificeerd voor het doen van een volledige aanbieding. Alle vijf aannemers zullen worden uitgenodigd tot het doen van een volledige aanbieding (“Full Proposal”) nadat de voorstudies zijn voltooid.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameEerste resultaten voorstudie Corantijnbrug zijn binnen