Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Eerste niertransplantie AZP succesvol

Geplaatst

op

door

De eerste niertransplantatie in Suriname is een feit. Deze succesvolle operatie in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is het werk van een team bestaande uit buitenlandse en Surinaamse specialisten en verpleegkundigen. Claudia Redan, algemeen directeur van het AZP, spreekt van een historisch moment.

De operatie heeft elf uren geduurd. Volgens Redan maken de donor en ontvanger het goed. Voorafgaand aan deze operatie is er veel werk verzet. De directeur geeft aan, dat deze operatie mede mogelijk is gemaakt door George Subraj Foundation. Verder legt zij uit dat de patiënt af is van het dialyseren en nu volledig terug kan in de maatschappij.

Prija Gopalrai, klinische informaticus en voorzitter van de Commissie Niertransplantatie Suriname (CNS), zegt dat er veel technisch, organisatorisch en logistiek werk is verzet. Internist-nefroloog Aman Punwasi merkt op, dat de operatie ontzettend veel voorbereiding nodig heeft. Volgens hem kan niet eenieder voor een niertransplantatie in aanmerking komen,  omdat er ook naar een donor moet worden gezocht. De nier moet vervangen worden door een gezonde nier, die wordt gedoneerd. Om deze operatie te kunnen doen is een uitgebreide medische screening vooraf nodig. Bovendien moet het ook veilig zijn voor de donor, want die mag niet zelf een nierpatiënt worden. Bij de ontvanger moet ook in de gaten gehouden worden, dat de nier niet afgestoten wordt en de nodige medicatie aanwezig en beschikbaar is.

Volgens specialist Stephen Guy uit de Verenigde Staten van Amerika (VS) zijn de donor en ontvanger geen onbekenden van elkaar. Het gaat om een echtpaar, dat al jaren samen is. De man was dinsdag jarig en heeft een gezonde nier aan zijn vrouw geschonken. De specialist geeft aan, dat sommige mensen bang zijn om met één nier te leven. In de VS is dit echter niet het geval, omdat mensen merken dat ze met één nier een normaal leven kunnen leiden. Radjesh Subraj van George Subraj Foundation is blij dat de operatie succesvol is. Zijn vader is  oprichter van deze organisatie. In Guyana heeft zijn vader als landbouwer gewerkt en zich daarna in de VS gevestigd en opgebouwd. De goede doelen van zijn vader wil hij daarom ook voortzetten.

2 Reacties

2
Reageer op dit artikel

1000
Dien

Gefeliciteerd Suriname. teveel zijn overleden of liggen aan de machines om hun bloed 4 keer in de week te zuiveren… tijd dat de mensen verlost worden nu de kennis en kunde er ook in Suriname er is.

Inez

yes. geschiedenis is geschreven in su. de mensen kunnen dan langer leven. en zo hoop ik dat meer mensen zich gaan specialiseren. zitten veel Surinamers met veel kennis in het buitenland. geef ze de mogelijkheid terug te gaan naar su.died ze goede voorzieningen. grond huis en Suriname zal vol lopen met kader.Advertentie

Suriname

Regering Bouterse focust op vijf speerpunten naar 2020 toe

Geplaatst

op

door

De regering Bouterse zal zich op weg naar de verkiezingen van 2020 toe focussen op woningbouw, het grondbeleid, de infrastructuur, het sociaal beleid en een inhaalslag plegen in de schaalindeling van ambtenaren. Hiervoor is een structuur opgezet en presidentiële commissie ingesteld, die deze zaken ter hand moet nemen.  In het praatprogramma Bakana Tori via Radio SRS heeft president Desi Bouterse benadrukt, dat deze vijf speerpunten allemaal specifiek te maken hebben met het verbeteren van de menselijke omstandigheden. De economie van het land geniet de hoogste prioriteit bij hem, alsook de financiële stroom.

Volgens het staatshoofd is belangrijk dat “het schip op koers blijft”. Hierover is donderdag nog vergaderd met de regerings- en partijtop. Hoewel de regeringsleider in een derde regeertermijn gelooft, waarschuwt hij dat er nog veel werk aan de winkel is. Hij weet dat burgers ontevreden zijn en heeft daar begrip voor, maar geeft meteen aan dat er “terecht ontevredenen zijn en zij die onterecht ontevreden zijn.” President Bouterse heeft verder aangegeven,  dat er personen zijn wiens problemen niet opwegen tegen de problemen waarmee de regering zich bezig wil houden. De vijf speerpunten blijven prioriteit van de regering, zegt de regeringsleider.

Lees verder

Suriname

Juspol opent politie-unit bij VCB

Geplaatst

op

door

Vlak vóór de Surinaamse Volkskredietbank (VCB) en tegenover de Centrale Markt aan de Waterkant heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) een unit van de politie in gebruik genomen. Het departement wil met deze speciale unit meer zichtbaarheid van de politie in de binnenstad van Paramaribo. Justitieminister Stuart Getrouw zegt, dat dit project één is dat hij al lang wilde uitvoeren.

Met het oog op de beweging in deze omgeving en de strategische doelen die Juspol wil bereiken, is het volgens Getrouw tijd om de unit te openen. “Door het plaatsen van de unit denk ik dat de bereikbaarheid van en naar de politie zal worden verkort. Hiermee vindt verscherping van de handhaving van de openbare orde en rust alsook de criminaliteitsbeheersing plaats,” zegt de bewindsman.

Volgens de bewindsman zullen vanuit deze eenheid de beheersdaden voor de ordehandhaving van het verkeer plaatsvinden. Getrouw heeft de VCB bedankt voor de ondersteuning en goede samenwerking. Dit geeft volgens hem in het bijzonder aan, hoe goed de samenwerking is tussen de publieke en private sector. De unit is een handreiking aan de samenleving voor een goede en betere dienstverlening van de politie, stelt de minister.

Volgens korpschef Roberto Prade is het de bedoeling, dat de politie vanuit de unit de controlewerkzaamheden zal uitvoeren op de wegen in de omgeving en de Centrale Markt. “We hebben vaker van burgers vernomen, dat het lijkt alsof de politie die op de markt is gehuisvest, zich daar schuilhoudt. Nu is de politie zichtbaar”, zegt de korpschef.

Hij heeft de samenleving opgeroepen om gretig gebruik te maken van de mogelijkheden die nu geschapen zijn. “Wij gaan sowieso evalueren en kijken hoe het zal werken. Waar er moet worden aangescherpt, zullen we dat sowieso doen,” stelt de korpschef. De politiepost op de Centrale Markt blijft gehandhaafd.

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen

X