Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Een gouden nationale Kinderdagviering in Suriname

Geplaatst

op

door

Kinderdag zal in Suriname vanaf 5 december 2019 anders worden gevierd. De Sinterklaasgedachte, die slavernij en koloniale invloeden heeft, zal plaats maken voor het  centraal stellen van het kind, dat onder andere het recht heeft op vrije tijd, tijd om te spelen  en samen te komen met vrienden. Het thema van deze kinderdagviering  is “Elk kind is goud waard.” Hiermee moeten kinderen bewust worden gemaakt, dat ze een speciale (gouden) plaats hebben binnen de samenleving. Het gebied rond het Onafhankelijkheidsplein, waar diverse activiteiten (sport en spel) voor verschillende leeftijdsgroepen zullen plaatsvinden, zal daarom ook in een gouden plaats worden omgetoverd.

Deinitiatiefnemers van dit project zijn: De Nationale Assemblée, het Ministerievan Handel, Industie en Toerisme(HIT) en het Districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost.Voor de uitvoering van de Nationale Kinderdagviering is er eeninterdepartementale commissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers vande ministeries van HIT, SOZAVO, MINOWC, Sport- en Jeugdzaken en hetDistrictscommissariaat Paramaribo Noord-Oost. Deze Commissie kwam op 1 november2019 voor het eerst bijeen om zich te buigen over de aanpak van deze Kinderdag.Eén van de voorstellen van de commissie is om de “fosten prey” terug te brengenzodat de jongeren niet alleen kennis met deze spelen kunnen maken, maar ook hiervankunnen genieten. Het doel is dat kinderen met een blij en tevreden gevoelhuiswaarts kunnen terugkeren en naar de eerstvolgende kinderdag moetenverlangen. Het is daarom de bedoeling dat alle stakeholders vanuit hunwerkterrein het onderste uit de kan halen om deze viering voor de kinderen toteen onvergetelijke te maken. Vanuit het Ministerie van Onderwijs zal wordennagegaan of er lesbrieven kunnen worden ontwikkeld en die te verstrekken onder,met name, de lagere scholen. Het Ministerie van Sociale Zaken enVolkshuisvesting zal zich met name richten op de kindertehuizen, om ook die kindereneen bijzondere dag te bezorgen. Verder zullen ook jonge ondernemers in degelegenheid worden gesteld om hun waar tegen een hele zachte prijs te verkopen.

Rachel Koningsbloem-Pinas, die namens het Ministerie van HIT de voorzitter is van de commissie, deelde de leden mee, dat er reeds gesprekken zijn gevoerd met delen van de private sector, die gericht zijn op kinderdagvieringen en dat hen gevraagd is om ook het thema “goud”mee te nemen binnen hun viering. Het is de bedoeling dat deze viering een nationaal karakter heeft, waarbij ook voor kinderen in het binnenland en in de verre districten activiteiten zullen worden ontplooid om hen een “gouden” dag te bezorgen. 

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Natio spelers gehuldigd door bedrijfsleven

Geplaatst

op

door

De nationale senioren selectie van Suriname is dankzei hun prestatie voor het plaatsen in e Gold Cup gehuldigd door verschillende bedrijven. Het gaat onder andere om Telesur, Rudisa Agencies en de Hakrinbank.

Lees verder

Suriname

SZF vergemakkelijkt diensten met mobiele app

Geplaatst

op

door

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) vergemakkelijkt de toegang tot haar diensten voor het publiek. Het SZF heeft daartoe op vrijdag 15 november de mobiele app SZF Connect gelanceerd. Volgens Claudine Amattabri, hoofd Project Management van het SZF, is de app ontwikkeld om haar cliënten en de samenleving beter te voorzien en om de diensten te vergemakkelijken. Ze zegt dat er hard is gewerkt aan het ontwikkeling van de applicatie.

Medewerkers hebben zich in de afgelopen twee weken reeds wegwijs kunnen maken in de applicatie, maar voor het groter publiek is het compleet nieuw. SZF Connect is ontwikkeld voor SZF-verzekerden en niet SZF-verzekerden. Met de app heeft de gebruiker toegang tot diverse services van het ziekenfonds. Men kan inloggen als gastgebruiker of met een SZF-id.

Amattabri verduidelijkt dat er reeds een mobiele app van het SZF was, maar dat SZf Connect geheel anders is. Met de applicatie kunnen gebruikers de laatste nieuwtjes van het SZF volgen. Men heeft toegang tot de SZF-geneesmiddelenklapper en indien er wordt ingelogd met de SZF-id, ontvangt men persoonlijke berichten, notificaties betreffende het verzekeringsplan en algemene informatie, omtrent verzekeringsplannen die het SZF te bieden heeft. Ook kan de gebruiker op de app ook de wachtdienstregeling die elke vrijdag wordt geüpload, halen en navigeren naar alle huisartsen en apotheken. Middels de navigatie functie krijgt men de kortste route naar een huisarts of een apotheek. Verder biedt de app ook toegang tot de SZF-premietabel en alle contactinformatie van het SZF, waaronder de SZF-units, SZF-kantoren en -apotheken.

Aan het tot stand komen van de app hebben medewerkers van diverse afdelingen meegewerkt, waaronder de afdelingen Informatie Technologie, Declaratie, Voorlichting/Klanten Service, Projectmanagement en directieleden die ook nauw betrokken waren in het proces. De app kan via App Store en Play Store gedownload worden.

Lees verder

Meest gelezen

X