zaterdag 1 april 2023
30.2 C
Paramaribo
10.6 C
Amsterdam
0
(0)

ECD-personeel hoopt oplossing te vinden bij VP

lees ook ...

Militaire tuchtrechters aangesteld

Veertien militairen zijn tot militaire tuchtrechters aangesteld na de Tucht-rechterscursus te hebben gevolgd die al 30 jaar niet meer was verzorgd. Met het in ontvangst nemen van hun certificaten zijn...

Elaine Kromokario-Kross, woordvoerster van de personeelsleden van het ministerie van Economische Zaken, afdeling Economische Controle Dienst (ECD), wendde zich tot Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk met een petitie in de verwachting dat de pijnpunten daarin spoedig zouden worden opgelost. Ze gaf aan dat de overhandiging van het document aan de VP plaatsvond, omdat ze weet dat de VP voortvarendheid is.

Vice-President Brunswijk bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij gaf te kennen dat we Surinamers zijn en als er problemen zijn, moeten we praten. Alleen door overleg worden problemen opgelost. De VP beloofde hun grieven gelijk te zullen bespreken in de Raad van Ministers. In de middaguren wordt het resultaat via de contactpersoon met hen gedeeld.

De woordvoerster gaf ook te kennen dat op dinsdag 16 november tevergeefs gepoogd was voornoemd document aan de minister van Economische Zaken, Saskia Walden, aan te bieden.

In de petitie zijn aangehaald: de herhaaldelijke stiefmoederlijke behandeling ambtenaren ECD, de halsstarrige houding minister-EZ omtrent behartiging personeelsbelangen, het niet uitbetalen van risico- en gevarentoelage, het uitblijven van herwaardering van het personeel, aangevraagde bevorderingen, toekenning gratificaties, alsook de maatregelen ter verbetering van de werkomstandigheden en het stelselmatig uitholling van de dienst. De toekenning van taken personeel-ECD aan andere diensten van het ministerie vormt ook een heet hangijzer.

In de petitie werd ook aangegeven het vertrouwen in de huidige minister op te zeggen. Dit, omdat gebleken is dat de minister gedane toezeggingen omtrent personeel op 23 augustus en 26 oktober 2021 niet is nagekomen. Verder werd door de leiding geen attentie getoond bij overlijden van collega’s. In het document werd tevens medegedeeld dat het personeel tot nader order in beraad gaat.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameECD-personeel hoopt oplossing te vinden bij VP