maandag 30 januari 2023
23.3 C
Paramaribo
7.6 C
Amsterdam
0
(0)

Duurzaam beheer biodiversiteit, het nieuwe normaal

lees ook ...

CBB krijgt hulp met digitalisering van Estland

De e-Governance Academy of Estonia (eGA) zal de digitalisering van de registratieprocessen op het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) komen ondrsteunen. In verband hiermee oriënteerde een delegatie...

‘Duurzaam beheer en behoud van de biodiversiteit en het daarbij behorende actieplan’ wordt ingaande 2022 het onderwerp van evaluatie, en de strategie van Suriname hiertoe, zal eventueel worden herzien. Dit zal gebeuren onder leiding van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en de Suriname Conservation Foundation (SCF) 

De strategie dateert van 2006 en dient geactualiseerd te worden zodat het beter op recente nationale ontwikkelingen inspeelt en rekening houdt met afspraken die momenteel internationaal gemaakt worden in het kader van het wereldwijde raamwerk voor biodiversiteit, beter bekend onder de Engelse benaming; The Global Biodiversity Framework (GBF) of The United Nations Convention on Biodiversity (CBD).

Het ministerie heeft voor de uitvoering van dit project een jaar uitgetrokken en zal dit project mede middels consultaties met de samenleving realiseren. Het is voor het ministerie belangrijk dat de biodiversiteitsstrategie nationaal gedragen wordt. Zowel andere ministeries en instanties, als ook het brede publiek moet geïnformeerd worden over de noodzaak voor Suriname om haar biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken.

Suriname heeft de CBD in 1996 geratificeerd. Dit verdrag heeft drie (3) overkoepelende doelen: Conservering van biologische diversiteit, duurzaam gebruik van biologische diversiteit, een billijke en rechtvaardige verdeling van de voordelen voortvloeiend uit de toegang tot biologische bronnen en het gebruik hiervan. Suriname heeft haar Nationale Biodiversiteit Strategie (NBS) in 2006 gepubliceerd, waarbij de bovengenoemde doelen van het verdrag als hoofddoelen zijn opgenomen en de volgende ondersteunende doelstellingen zijn toegevoegd:

De kennisvergaring over biodiversiteit door middel van onderzoek en monitoring, het opbouwen van capaciteit om biodiversiteit te conserveren, duurzaam te gebruiken en te bestuderen en de voordelen daaruit te delen, het vergroten van het bewustzijn in relatie tot de doelstellingen van de CBD en de versterking van stakeholders door educatie en communicatie, lokale, nationale en internationale samenwerking om het bovenstaande te realiseren en duurzame financiering om het bovenstaande te implementeren.

In 2012 is een nationaal biodiversiteit actieplan (NBAP) in aansluiting op de NBS geproduceerd. De bedoeling van de NBAP is om concrete acties te verbinden aan de geformuleerde doelstellingen, inclusief vermelding van de instanties verantwoordelijk voor de uitvoering.

Nu, negen jaren later, is het noodzakelijk om de Nationale Biodiversiteit Strategie en het daarbij behorend actieplan (NBSAP) te evalueren en te actualiseren omdat het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), dat als CBD focal point de trekkersrol vervulde, niet meer bestaat. Verder is in Mei 2020 de Milieu Raamwet aangenomen en is Coordinatie Milieu (maart 2015 – august 2020) opgegaan in het directoraat Milieu van het ministerie van ROM.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameDuurzaam beheer biodiversiteit, het nieuwe normaal