Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

‘Drive’ and ‘walk-through’ COVID-19 testlocaties BOG van start

Geplaatst

op

Virus 660 260220022138 180320043443 270320030408

De ‘drive’ and ‘walk-through’ COVID-19 testlocaties van het BOG zijn op woensdag 24 juni 2020 in Paramaribo Noord. Op de ‘drive’ and ‘walk-through’ COVID-19 testlocaties te Lelydorp, Koewarasan en Rijsdijk zijn in totaal 33 swaps afgenomen op dinsdag 23 juni 2020.

Om het COVID-19 virus in te dammen maakt het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, BOG, in de week van 22 tot en met 26 juni 2020 gebruik van ‘drive’ and ‘walk-through’ COVID-19 testlocaties. Zo kan eenieder met COVID -19 of andere griepverschijnselen zich laten testen op het COVID-19 virus. Met de mobiele COVID-19 test units worden verschillende locaties in Suriname bezocht.

Wie kan zich laten testen?

Mensen die last hebben van: koorts, hoesten, koude rillingen, diarree, ineens niet kunnen ruiken of proeven, of plotseling andere ziekteverschijnselen hebben, waardoor zij zich ziek voelen, (ook al zijn het lichte verschijnselen), kunnen zich melden bij een van de ‘drive’ and ‘walk-through’ COVID -19 testlocaties van het BOG. Om zich te laten testen op COVID-19 heeft men alleen een legitimatiebewijs nodig. De uitslag van de screening, wat uit een kort onderzoek bestaat is binnen 48 uur bekend en wordt doorgebeld. Hoe eerder iemand weet of hij/zij geïnfecteerd is met het nieuwe coronavirus, hoe eerder de uw familie en anderen in zijn/haar omgeving beschermt kunnen worden tegen een infectie met het virus.

Test locaties

U kunt zich vanaf 10:00 uur in de ochtend aanmelden.

Woensdag 24 juni 2020:

1.Tropclinic (Malaria programma) bij brandweerkazerne Geyersvlijt

2.Prinsessenstraat naast hotel Pedisco

Donderdag 25 juni 2020:

1.R.Pierkhanweg ( Nw.  Weergevondenweg) aan de overkant van servicestation Kewalbhansingh,

2.hoek van het Hogerhuisstraat en Beekhuizenweg,

3.Badmintondtraat Abra Broki

Bron: NII

1 Reactie
1 Reactie
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Bianca
donderdag 25 juni 2020 08:26

Goede initiatief van het BOG. Mijn complimenten naar jullie toe. Surinamers, het ligt nu ook aan ons om onze eigen verantwoordelijkheid in handen te nemen. Niet alles kunnen wij ook overlaten aan de Overheid. Doe wat van ons verwacht wordt zoals de 2m afstand, mondkapje en hygiene. Dan helpen wij als Sranang mang, de coronavirus beheersbaar te houden.
And Yes, together we can do the Job.
Big up oen sranang mangAdvertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen