woensdag 21 februari 2024
28 C
Paramaribo
9.6 C
Amsterdam
0
(0)

DNA voorzitter Marinus Bee herkozen in bestuur ParlAmericas

lees ook ...

Nieuwe Leden Beëdigd bij Constitutioneel Hof Suriname

Het Constitutioneel Hof (CHof) heeft op donderdag 15 februari 2024 twee nieuwe leden verwelkomd: mr. Richel Apinsa als vicevoorzitter en mr. Geetapersad Gangaram Panday als lid. De beëdiging van deze ...

Onze DNA-voorzitter, Marinus Bee MSc LL.B, is tijdens de 19e plenaire vergadering van de ParlAmericas en de 14e bijéénkomst van het Parlementaire Netwerk voor Gendergelijkheid, herkozen als lid van het bestuur van de ParlAmericas, voor een periode van twee jaren. De vergaderingen werden gehouden van 30 november tot 02 december jongstleden in Bogota, Colombia.

ParlAmericas is een parlementaire organisatie binnen de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die parlementaire activiteiten met betrekking tot klimaatverandering, gendergelijkheid en parlementair netwerken ondersteunt. Dit wordt onder meer bereikt door middel van innovatieve programma’s, dialogen en partnerschappen voor volksvertegenwoordigers van Amerika en het Caribisch gebied, om de hoogste politieke geëngageerdheid te bevorderen onderling en tussen de lidstaten afzonderlijk.

De voorzitter is vanaf 2020 bestuurslid van de ParlAmericas en heeft ook zijn  bijdrage geleverd in het realiseren van activiteiten in het kader van klimaat verandering en gendergelijkheid. Suriname is actief in ParlAmericas. Naast de voorzitter is het DNA-lid Radjendre Debie MSc tweede vicevoorzitter voor het Parlementaire Netwerk van Klimaatverandering van ParlAmericas.

Het thema van de bespreking waarin de leden Debie MSc, Henk Aviankoi en Jennifer Vreedzaam hebben geparticipeerd is geweest: ‘Wetgevingsperspectieven voor inclusieve economische groei: Investeren in de zorgeconomie’. De zorgeconomie, die betaald en onbetaald zorgwerk in de publieke en private sfeer omvat, is één der snelst groeiende economische sectoren ter wereld.

Rekening houdend met sociaal-economische trends zoals vergrijzing, bevolkingsgroei, veranderende gezinsstructuren, de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en tekortkomingen in het beschermingsbeleid op sociaal gebied, stelt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dat in 2030 het aantal zorgontvangers naar verwachting de 2,3 miljard zal bereiken.

Er wordt steeds belangrijker parlementair werk verricht in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om zorgwerk te erkennen alsook de financiering ervan te stimuleren. Door hun wetgevende rol en leiderschap kunnen parlementariërs de economische waarde van de zorgsector bevorderen.

 

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameDNA voorzitter Marinus Bee herkozen in bestuur ParlAmericas