donderdag 8 december 2022
25 C
Paramaribo
4 C
Amsterdam
0
(0)

Directoraten werken samen om Palmentuin te onderhouden

lees ook ...

Project dataverzameling onderwijsgegevens

Minister Marie Levens van  Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft op woensdag 30 november jongstleden een project gelanceerd in het CeNaSu gebouw, ter verbetering van het 'Education Managemen...

Een structureel onderhoudsplan is opgezet voor regelmatig onderhoud van de Palmentuin. Nieuwe samenwerking tussen de Directoraten Bestuurlijke en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, Cultuur en Openbaar Groen moest  tot stand worden gebracht, om dit plan te realiseren.

Cultuurdirecteur Roseline Daan heeft hiervoor een schrijven gericht aan haar collega Bestuurlijke en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President Adjaykoemar Moensi over de slechte conditie van de Palmentuin en de nodige aanpak. Er is terstond actie ondernomen. Gesprekken zijn gevoerd met de onderdirekteur Openbaar Groen Sudhir Chotkoe en Chan Rambali, hoofd Terreinen, Bermen en Straten Openbaar Groen om dit te bespreken, en de oplossing van dit probleem.

Alle functionarissen waren het erover eens dat het regulier opschonen van de Palmentuin de oplossing is. “Er is nu al een grondige schoonmaak gedaan. Er zijn bomen geïdentificeerd die ziek zijn of die zelfs in zodanige staat verkeren dat ze zullen moeten worden opgeruimd”, volgens onderdirekteur Cultuur Clifton Braam. Die bomen zijn reeds aangemerkt. De Afdeling Gebouwd Erfgoed die toezicht houdt op dit monumentaal erfgoed, zal adviseren ten aanzien van de werkzaamheden.

“Het was erg en er zijn tal van redenen die we kunnen aanhalen waarom het zo ver is gekomen waaronder de vele lock downs. Maar we willen vooruitkijken en nu zijn er al stappen ondernomen om alvast de reguliere schoonmaak onder handen te nemen,” aldus Braam. Hij herinnert eraan dat de Palmentuin een Nationaal Cultuurcentrum is. Deze is erkend door de UNESCO als  een Erfgoed Site in de historische binnenstad. Het Directoraat ziet het als zijn verantwoordelijkheid om het onderhoud van de tuin te helpen coördineren.

De onderdirekteur wijst erop dat er vanaf 2018 het plan “Rehabilitatie en Verfraaiing van het Cultureel Centrum Palmentuin”, bestond. In die periode werd een start gemaakt met het planten van nieuwe koningspalmen en het verwijderen van oude bomen. Een beroep werd gedaan op de expertise van Iwan Wijngaarde voor de begeleiding. Nu heeft de nieuwe samenwerking geleid tot het uiteenzetten van een structureel onderhoudsplan.

De Palmentuin maakt deel uit van het Kabinet van de President, als achtertuin van het Presidentieel Paleis. Echter gaat het om een monumentale site, en daarom valt de verantwoordelijkheid van toezicht op de schouders van het Directoraat Cultuur. Hier hoort ook onderhoud bij, waarvoor nu Openbaar Groen  zal worden ingezet.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameDirectoraten werken samen om Palmentuin te onderhouden