dinsdag 27 februari 2024
31 C
Paramaribo
4 C
Amsterdam
0
(0)

Directieleden RGD verbaasd over buitenfunctiestelling

lees ook ...

Surinaamse regering dringt aan op dringend energiebesparend ...

De regering van Suriname heeft tijdens een buitengewone regeringsvergadering op 23 februari 2024 de dringende noodzaak benadrukt van zuinig energieverbruik in de samenleving. Tijdens deze vergadering,...

Na de recente aantijgingen tegen de directieleden van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), welke breed uitgemeten zijn in de pers en op sociale media, heeft de directie een verklaring afgegeven om de correcte toedracht van zaken te delen met de samenleving. Op 26 januari 2023 werden zij door de minister van Volksgezondheid uitgenodigd om te discussiëren over geconstateerde onregelmatigheden binnen de RGD.

Opvallend was de afwezigheid van het Stichtingsbestuur en dat de directie zonder juridische bijstand verscheen, terwijl de minister wel juridisch vertegenwoordigd was. De minister kondigde aan een onderzoek te starten naar de onregelmatigheden, met de nadruk op het handhaven van persstilte om de onschuldpresumptie te respecteren. Echter, tegen deze afspraak in, kwam er toch een mededeling naar buiten via sociale media, wat de directieleden als een onaangename verrassing ervoeren.

De directie benadrukt dat zij het afgelopen jaar met moeite de gezondheidszorg heeft kunnen waarborgen ondanks de genoemde “onregelmatigheden”, die volgens hen met documentatie te verantwoorden zijn. Ze hadden zelfs enkele maanden geleden voorgesteld een onderzoek te starten naar het financieel beheer, wat bekend was bij zowel de minister als het Stichtingsbestuur.

De directie betreurt de publieke veroordeling zonder dat de onderzoeksresultaten bekend zijn en beschouwt dit als een aantasting van hun goede naam en eer. Ze benadrukken hun bereidheid tot samenwerking voor transparantie in het onderzoek en verdedigen hun besluitvorming, die altijd in overleg met het stichtingsbestuur en volgens de geldende procedures is gegaan.

Ze wachten het resultaat van het onderzoek af en zullen, indien nodig, juridische stappen ondernemen om hun naam te zuiveren. De directieleden, momenteel buiten functie gesteld, danken iedereen die de principes van rechtvaardigheid en onschuldpresumptie respecteert en benadrukken het belang van hoor en wederhoor in deze democratische rechtstaat, staat in een persbericht.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameDirectieleden RGD verbaasd over buitenfunctiestelling