maandag 4 maart 2024
29 C
Paramaribo
11.4 C
Amsterdam
4
(1)

Waterschapsverkiezingen in Nickerie

lees ook ...

VN coördinator bespreekt verbetering gezondheidszorg met min...

Joanna Kazana, de Resident Coördinator van de Verenigde Naties (VN), heeft een kennismakingsbezoek afgelegd bij minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Tijdens dit bezoek op dins...

In Nickerie worden er waterschapsverkiezingen gehouden voor een beter waterbeheer. Er zijn waterschappen in Nickerie die elk worden geleid door een bestuur die gaan over het beheer en de controle van het water. De waterschapsbesturen zorgen er voor dat de landbouwarealen in Nickerie voldoende water hebben om te produceren.

Er zijn 12 waterschappen in het district Nickerie, te weten: Clarapolder, Corantijnpolder, Van Drimmelenpolder, WaSiMa (Waldeck, Sidoredjo & Margarethenburg), Europolder – Zuid, Europolder – Noord, Sawmillkreekpolder, Nanni- en Brutopolder, Paradise en Longmay, Hamptoncourtpolder, Groot Henarpolder en Uitbreiding Groot- Henar I & II.

In de laatste jaren hebben de waterschappen niet efficiënt gewerkt waardoor de exploitatie en onderhoud van irrigatie en drainage infrastructuur niet goed werden uitgevoerd. Daardoor is de landbouwproductiviteit niet optimaal. De waterschappen moeten efficiënter werken om de irrigatie en drainage infrastructuur beter te beheren. De lopende verkiezingen zijn hiertoe een eerste stap.

De eerste ronde van waterschapsverkiezingen zijn gehouden op 17 en 18 december jl. voor de waterschappen Clarapolder, Corantijnpolder, Van Drimmelenpolder en WaSiMa (Waldeck, Sidoredjo & Margarethenburg). De tweede ronde van waterschapsverkiezingen vinden plaats op 14 en 15 januari a.s. voor de waterschappen Europolder – Zuid, Sawmillkreekpolder, Paradise en Longmay en Hamptoncourtpolder. De derde en tevens laatste ronde zal plaatsvinden op 21 en 22 januari a.s. voor de waterschapen Europolder – Noord, Nanni- en Brutopolder, Groot Henarpolder en Uitbreiding Groot- Henar I & II. Met uitzondering van Clarapolder, Corantijnpolder, Groot Henarpolder zijn de overige negen waterschapsbesturen bij acclamtie gekozen.

Er zullen nu ook vrouwen deel uitmaken van het bestuur voor exploitatie en onderhoud van irrigatie en drainage infrastructuur. Terwijl voorheen geen van de waterschappen vrouwelijke bestuursleden had, hebben de huidige verkiezingen hier verandering in gebracht in onder andere  WaSiMa, Van Drimmelenpolder, Sawmillkreekpolder, en mogelijk Groot Henarpolder. Dit laatste zal worden uitgewezen bij de verkiezing op 22 januari a.s.

De verkiezingen zijn georganiseerd in samenwerking met de overheid. Deze zal ook na de verkiezingen de waterschappen blijven ondersteunen om efficiënt te functioneren. Er is hiertoe een post-verkiezingsstrategie voorbereid door de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) om de capaciteit van de waterschapsbesturen op te bouwen.

De verkiezingen en ondersteuning erna steun worden gefinancierd via een project; Sustainable Agriculture Productivity Project (SU-L1052) van Inter-American Development Bank (IDB), Inter-American Institute for Coörperation on Agriculture (IICA) en de Surinaamse overheid (o.a. LVV, ROS, OW).

Verbeterde exploitatie en onderhoud van irrigatie en drainage infrastructuur draagt bij aan het behalen van SDG 6.5 Implementatie van geïntegreerd beheer van watervoorraden voor verbeterde landbouwproductiviteit. Het feit dat er nu wel vrouwelijke bestuursleden zijn is een positief teken voor gender mainstreaming (SDG 5).

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameWaterschapsverkiezingen in Nickerie