woensdag 31 mei 2023
24.4 C
Paramaribo
17.8 C
Amsterdam
3.9
(23)

Del Castilho : “President moet kritiek omzetten in kracht”

lees ook ...

Suriname en Guyana slaan handen ineen voor verenigde duurzam...

President Chandrikapersad Santokhi heeft benadrukt dat alleen door verenigde inspanningen Suriname en Guyana duurzame ontwikkeling kunnen bereiken voor hun naties en welvaart kunnen bevorderen voor hu...

Wil president Chan Santokhi weer rust in de samenleving brengen, moet hij alle kritiek omzetten in kracht. Aan het woord is de voorzitter van DA’91 Angelic del Castilho. “Wij zijn getuige van een proces waarbij de kritieken op de regering Santokhi dagelijks oplopen. Deels was het verwachtbaar dat deze regering onder heel veel druk zou komen te staan in pogingen om de financieel-economische orde te herstellen. Echter moeten wij constateren dat er een versnelling in het proces is opgetreden”, zegt Castilho. Deze versnelling komt doordat de samenleving geen vertrouwen meer heeft in de regering. Het vertrouwen in de regering is behoorlijk aangetast als gevolg van het benoemingsbeleid dat vanaf dag 1 een grondslag van nepotisme heeft. “Daarnaast communiceert de regering heel slecht met de samenleving”.

Het tij kan keren indien de president de moeite doet het vertrouwen in de eenheid en verbondenheid van zijn regering te herstellen, stelt Castilho. “Hij moet het vertrouwen en geloof in zijn wijsheid in beleid herstellen. Daarnaast moet hij bevestigen dat hij boven partijen staat en de harmonie en eenheid van de samenleving uitbeelden en beschermen”. Om te beginnen is het heel belangrijk dat Santokhi de positie van president strikt gescheiden moet houden van die van partijvoorzitter. “Ook moet de communicatie binnen zijn eigen regering verbeteren. Dit betekent ook dat hij de vice-president op dienst verantwoordelijkheden moet wijzen en op het belang van het zich verbinden aan een gedragscode die in gemeen overleg met alle betrokken coalitiepartijen wordt vastgesteld”.

Voorts zal de president moeten overgaan tot een overlegstructuur met alle vier de betrokken politieke partijen en een besluitvormingscode waarin alle vier de partijen evenveel inbreng hebben. Hij zal ook een strategie moeten uitzetten om te voorkomen dat hij de vice-president indirect of direct desavoueert bij bezoeken aan of met buitenlandse dignitarissen. De president zal zijn grootste misser in beleid, met name het nepotisme en vriendjespolitiek resoluut de deur moeten wijzen. Hij zal elk lid van het volk hetzelfde vertrouwen moeten gunnen dat zij hem hebben gegund toen zij op hem stemden. “Dat betekent dat hij de benoemingen van zijn vrouw zal moeten terugdraaien. Voor zowel hem als zijn vp geldt dat zij alle posities ( regerings gelieerd) ingevuld door directe familieleden moeten corrigeren. Hij zal zich moeten verbinden aan de principes van goed bestuur met zijn totale regering. Hij zal zoals toegezegd ook de invulling van de RVC’s moeten corrigeren, waarbij adagium is deskundigheid, one man/woman one job, geen directe gelieerdheid aan de president en vice-president. En vanaf nu zal de regering zich moeten bedienen van duidelijke invullingsprofielen met sollicitatie procedure ter invulling van publieke functies”.

De president zal binnen dit benoemings en selectiebeleid zich moeten laten leiden door aanwijsbare deskundigheid, open competitie en ‘ the best’ man/woman for the job. Etniciteit heeft geen rol in de selectie, doch er wordt waar mogelijk wel gewaakt voor een etnisch evenwicht tussen alle bevolkingsgroepen in Suriname. Publicatie van de profielen en inzage in de selectie procedure zal het vertrouwen in de wijsheid van de president sterken. Benoemen van deskundige personen ongeacht wie of wat ze zijn zal geloof in de wijsheid en het karakter van de president als vader des vaderlands sterken.

De president moet partijpolitieke sneren en partijkleuren laten voor zijn partijcentrum en partijvergaderingen. Door elke burger ongeacht van waar en aan welke politiek gelieerd met respect te behandelen en in waardigheid te laten, zal de president een imago scheppen van verbondenheid en verbinder. Door critici te waarderen in plaats van te beschimpen zal de president sterker worden. De president moet zichzelf terugtrekken uit rollen waarbij hij direct verantwoordelijk is voor de uitvoering, maar zich zelf plaatsen als de beroepsinstantie waar elke burger terecht kan indien hij zich miskend voelt. “Drift en boosheid zijn niet gegund aan de president, evenmin openlijke partijdigheid. Hij moet blijk geven dat hij de Surinaamse samenleving kent, begrijpt en wil dienen. Dit doet hij door het overmatig vertoon van volgauto’s van hem en alle andere notabelen te beperken. Door de juiste prioriteiten te stellen qua luxe aanschaffingen voor regeringsfunctionarissen”, aldus del Castilho.

“Indien wij merken dat de president geen behoefte heeft om zijn eigen coalitie te verenigen, dan weten we meteen dat de president ook geen behoefte heeft om het volk te verenigen. Dan lijkt het alsof hij een agenda heeft waarin hij meent dat alleen met inzet van zijn macht hij alleen regeerbeleid over Suriname kan hebben”, besluit del Castilho.

Seshma Bissesar

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

9 REACTIES

9 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameDel Castilho : “President moet kritiek omzetten in kracht”