zondag 3 december 2023
31.1 C
Paramaribo
1.7 C
Amsterdam
0
(0)

De taken van het nieuwe Rijstplatform

lees ook ...

Stichting Student Housing Campus Village heeft nieuw bestuur...

Op donderdag 30 november 2023 heeft de Stichting Student Housing Campus Village (SSHCV) een nieuw bestuur geïnstalleerd, onder leiding van voorzitter Wandana Algoe-Pultoo. De installatieceremonie werd...

Het Rijst Platform Nieuw-Nickerie dat werd ingesteld op zaterdag 23 april 2022 jongstleden op het commissariaat in het Nickerie. Bij de ketenbenadering die gevolgd zal worden, zijn de verschillende schakels in het productieproces op elkaar afgestemd. Hierdoor dragen deze bij aan verhoging van de efficiëntie, de productiviteit en uiteindelijk de kwaliteitsverbetering van het product.

Met de installatie van het platform als voorloper van het productschap rijst, is de afstemming tussen de schakels, betrokken bij het productieproces van rijst geformaliseerd. Het Productschap zal moeten leiden tot de bevordering van de rijstproductie en de rijstindustrie, de veiligstelling van de lokale consumptie, de bevordering van de rijstexport en bijproducten en de bevordering van de productie van padie, rijst en verdere verwerking tot traditionele en niet traditionele producten.

Hiernaast zal het Productschap ook onderzoek moeten doen ter vergroting van de productie, kwaliteit en diversiteit, het bevorderen van consistentie en de verbetering van de kwaliteit van de padie en het eindproduct. Het staatshoofd gaf verder aan dat het beoogde Productschap moet leiden tot het bijhouden van ontwikkelingen in de rest van de wereld, in de rijstteelt en aanverwante activiteiten.

Het productschap zal er ook voor moeten zorgn dat de rijstsector de traditionele en niet-traditionele markten bereikt en diensten verleent bij de vergemakkelijking van productie en export tegen kostenvergoeding. Verder zal de focus ook gelegd moeten worden op dataverzameling met betrekking tot de sector, het verstrekken van informatie, het vastleggen van trends en het maken van prognoses, en bevordering van overleg in de sector tussen overheid, producten, verwerkers en exporteurs.

Het Platform is de eerste stap, om het grotere doel te realiseren. De taken van het Rijst Platform omvatten: Implementatie en monitoring van afspraken en besluiten, die worden gemaakt en genomen tijdens de vergaderingen. Per kwartaal zal er verslag gedaan worden aan de belanghebbenden van de rijstsector, inzake de voortgang van de ondernomen acties, in het kader van implementatie van de gemaakte afspraken. Ook zal het een coördinerende rol met betrekking tot rehabilitatie en onderhoud van het waterbeheer stelsel hebben en het delen van het padie-, rijstkwaliteitsbeheers- en controletraject.

Het platform zal regelmatig overleg voeren en besluiten nemen hoe de samenwerking verder te institutionaliseren ter oprichting van een definitief productschap. Naast de genoemde taken, is het Platform bevoegd om aanvragen voor vergunningen voor het opzetten van verwerkingsfaciliteiten te beoordelen, en daaromtrent advies uit te brengen aan overheidsinstanties.

“Stakeholders, de rijstsector ligt in uw handen. De uitdaging die wij vandaag aangaan, zal moeten resulteren in meer dialoog, betere samenwerking met wederzijds voordeel voor alle betrokken stakeholders, met het uiteindelijke doel kwantitatief en kwalitatief hogere en betere productie en exportvolumes”, aldus het staatshoofd.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameDe taken van het nieuwe Rijstplatform