Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

De in Suriname getroffen strenge covid 19 maatregelen zijn niet allemaal goed doordacht

Geplaatst

op

Whatsapp Image 2020 06 09 At 07.19.32

Regels zijn er om zaken in goede banen te leiden. Als we de regels die op 8 juni zijn ingegaan kritisch gaan bekijken, dan plaatsen wij de volgende kanttekeningen aan het geheel.

Iedereen moet gedurende twee weken thuisblijven.
Is men zich ervan bewust dat deze regel niet zal werken voor zij die van dag op dag leven. Deze nogal grote groep moet dagelijks de straat op om in het levensonderhoud van zichzelf en hun gezin te voorzien. Denk aan bijvoorbeeld de tuinman en de klusjesman.

Winkels zullen dagelijks geopend zijn tussen 07.00u – 14.00u met uitzondering van woensdag en zondag.
Stel bij deze regel weer de tuinman en de klusjesman als voorbeeld, dan besef je dat deze regel zorgt voor ongerief. Men moet eerst hebben gewerkt om te ontvangen. Tegen de tijd dat je hebt ontvangen kan je niets kopen omdat de winkel gesloten is.

Het doen van boodschappen zal aan de hand van namen worden verbonden aan een dag van de week.
Dit betekend dat men maar een keer in de week kan inkopen. Hoe zit dat met brood. Grote gezinnen eten dagelijks tientallen broden. Per week zijn dat honderden broden. Lastig om op te slaan met als gevolg, risico voor bederf binnen twee dagen.

Ondersteuning aan sociaal zwakkeren:
Ter ondersteuning van sociaal zwakkeren en sociaal zwakke huishoudens, zullen op de dinsdag en de donderdag sociale pakketten (Sozanet) worden verdeeld. Men moet zich eerder hebben geregistreerd bij het COVID-19 Noodfonds.
Een aanzienlijk aantal staat niet geregistreerd en deze groep moet dat alsnog doen. Het is te hopen dat dit werkt omdat de ervaring is dat dergelijke operaties in Suriname chaotisch verlopen.

Dit artikel moet niet als afbrekende kritiek worden ervaren, doch het geeft aan dat de autoriteiten de zaken bij het plannen, een beetje meer vanuit de bril van de groep behorende tot de informele sector moet bekijken en daarna afkondigen.

Culturu.com — Ferdinand Louis

7 Reacties
7 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Dhr. Geluk
dinsdag 9 juni 2020 15:44

Helemaal mee eens. Iedereen wilt meewerken om deze virus te helpen te bestrijden,maar deze regels zijn niet goed geregeld. Hoe moet ik leven als ik niet werk. En als ik niet naar de winkel kan om brood te kopen hoe moet ik leven. Met honger naar bed? Wie heeft deze regels verzonnen? Zeg tegen de mensen blijf zoveel mogelijk binnen. Blijf binnen. Moet je naar de winkel dan hou je 2 meter afstand zoniet boete. Dan een boete .. zo alleen kan je het bestrijden. En 1 persoon alleen op straat of in de auto. Werk met een boete. Maar… Lees verder »

Ricardo op: niet allemaal goed doordacht
dinsdag 9 juni 2020 16:04

Kijk iedereen moet meewerken en helpen meedenken Suriname is geen Nederland, er worden voorbeelden gegeven hoe men z’n inkomsten verdient het is ‘n totaal ander samenleving kritiekpunten moeten niet negatief bekijken maar overna denken en helpen het andersom te proberen te doen en niet in hun onwetendheid telaten . Het zijn onze mensen. Niet denken waar ik het goed heb is mijn vaderland. Mijn hart huilt als ik lees hoe ze lopen te sukkelen, om het zo goed mogelijk en ordelijk te organiseren en géén chaos proberen te voorkomen, dan zouden “wij ” als diaspora met ons hele ❤ willen… Lees verder »

Thuiszorg
dinsdag 9 juni 2020 18:57

Dat ding is iedereen moet binnen blijven. Klaar punt uit. Moet je toch naar buiten. Hou die 2 meter afstand. Wil je niet ziek worden dan blijf je binnen. Suriname heeft geen ic bedden voor 50 man. Dus blijf je binnen. Hou afstand. 2 weken lijkt me niet zo moeilijk. Je kan op je werf planten of wat doen. Koop je brood .. of maak pap.. in 2 weken tijd kom je gezond weer naar buiten. Kies maar buiten of binnen en je weet zelf wat je te wachten staat .. Kies maar..

Konsensi
dinsdag 9 juni 2020 21:53

Logisch dat er veel kritiek is op deze regels. Men ontneemt de mensen een groot recht en dat is het recht op vrijheid. Wereldwijd is elk land er op zijn eigen manier mee om gegaan. Daaruit moet lering getrokken worden, nu we zelf voor een aanpak moeten kiezen. De belangrijkste regel is het vermijden van besmetting van mens op mens. Hier zijn tal van mogelijkheden voor handen. Het hanteren van een avondklok en nu een algehele total lockdown. Heeft gewoon weinig nut. Omdat we toch op een een gegeven moment, de straat op moeten met alle risico’s van dien. Wat… Lees verder »

Mark
dinsdag 9 juni 2020 22:11

Communicatie. Men moest leren hoe aids te bestrijden. Leer de mensen . Ook in alle talen. Geen contact mens mens.. afstand denk niet hij heeft het niet iedereen is verdacht nu. CORONA. Blijf binnen of hou afstand als je weg moet.

MaPa
woensdag 10 juni 2020 09:40

Onmenselijk alfabetisch winkelen.Wij burgers hebben geen bedienden en winkel die onze boodschappen thuisbezorgen.Misschien hebben zij die deze flauwe wet verzonnen hebben het wel.Mijn Moeder van 84 jaar moet nu zelf haar boodschappen doen om te kunnen eten.De naam van Mijn Moeder begint met C de mijne met S.C had maandag gekund S pas donderdag.Wij worden nog zieker van die stomme binnen 1 u verzonnen regels.Er werd over en weer omgeroepen niet te gaan hamsteren.Had ons gewoon die kans gegeven te gaan hamsteren met onze eigen hardverdiende geld,dan zaten wij nu niet in die S rotzooi van het alfabetisch winkelen.Wij snappen… Lees verder »

Joop de hoop
woensdag 10 juni 2020 11:41

Zij die het verzonnen hebben kunnen gaan en staan waar ze willen. Ze kunnen voor hun familie kopen. Brengen. Is een straf. Jullie hebben verkeerd gestemd. Nu viel en jullie het. Straf. Op slot. Pai pai. Ander keer stemmen jullie goed.Advertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen